تاریخ : يکشنبه 12 شهريور 1396
کد 2118

در جلسه امروز شورای شهر؛

نمایندگان شورا در کمیسیون های ماده 100 مشخص شد

در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز نمایندگان شورا در کمیسیون های ماده 100 و تجدید نظر ماده 100 مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه صبح امروز شورای شهر نمایندگان شورا در کمیسیون های ماده 100 مشخص شد. بر اساس قانون شهرداری حضور عضو شورای شهر در جلسات کمیسیون های ماده 100، تجدید نظر ماده 100، بند 20 ماده 55 و کمیسیون ماده 77 الزامی است. بر این اساس اعضای شورا به شرح زیر در جلسات کمیسیون ها شرکت خواهند کرد.
دکتر شکور اکبرنژاد: تجدید نظر منطقه 8 و بند 20 منطقه 8
مهندس سونیا اندیش: تجدید نظر منطقه 4 ، بند 20 منطقه 4 و بدوی منطقه 7
دکتر شهرام دبیری: بدوی منطقه 6 و تجدید نظر منطقه 9
مهندس عبدالله تقی پور: تجدید نظر منطقه 5 و بند 20 منطقه 5
دکتر فرج قلیزاده: بدوی منطقه 3 و کمیسیون ماده 77
دکتر بابایی اقدم: بدوی منطقه 10 و بدوی منطقه 5
دکتر علی آجودان زاده: تجدید نظر منطقه 7، بند20 منطقه 7، تجدید نظر منطقه 3 و بند 20 منطقه 3
مهندس کریم صادق زاده: تجدید نظر منطقه 1، بند 20 منطقه 1 ، بدوی منطقه 9 و تجدید نظر منطقه 6
مهندس محرم محمدزاده: تجدید نظر منطقه 2 و بند 20 منطقه 2
مهندس محمد اشرف نیا: تجدید نظر منطقه 10، بند 20 منطقه 10
دکتر محمد باقر بهشتی: بدوی منطقه 2
دکتر مسعودی ریحان: بدوی منطقه 4
دکتر سعید نیکوخصلت: بدوی منطقه 8 و بدوی منطقه 1
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.