تاریخ : يکشنبه 18 ارديبهشت 1401
کد 5414

کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.