تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 5075

مفاد 2 الی 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز بررسی شد

مفاد دو الی 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری در سی‌ونهمین جلسه علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
به گزارش روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز، ماده دو تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز مبنی بر نحوه وصول عوارض در فرایند صدور پروانه ساختمانی، تمدید و تجدیدها در سی‌و‌نهمین جلسه علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با اعمال تغییراتی به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.
ماده سه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز مبنی بر بهای خدمات بازديد شهرسازی و تشكیل پرونده در شهرداری با اعمال تغییرات به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
ماده چهار مبنی بر موارد عدم نیاز به صدور پروانه بدون تغییر به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.
ماده پنچ مبنی بر موارد مشمول اخذ مجوز تغییر در ساختمان بدون پرداخت عوارض پس از بررسی، بدون تغییر به تصویب اعضای حاضر در جلسه شورای اسلامی شهر رسید.
ماده شش مبنی بر بهای خدمات حفاری پس از بررسی با اعمال تغییرات به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
ماده هفت مبنی بر نحوه استرداد عوارض پس از بررسی با اعمال تغییراتی در این راستا به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
ماده هشت مبنی بر بهای خدمات فضای  سبز بخاطر رای دیوان حذف شد.
ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز مبنی بر عوارض ارزش اضافه شده، حق رضايت مالكانه، حق‌الاجاره سرقفلی و بهای خدمات تغییر نام قراردادهاي املاك واگذارشده توسط شهرداری بررسی و مقرر شد در این راستا اصلاحیه‌ی حقوقی ارائه شود.

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.