تاریخ : پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400
کد 4392

بررسی دستورات جلسه در وبینار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

جلسه وبینار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد و دستورات این جلسه بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، در ابتدا موضوع ایجاد گرمخانه و استقرار سازمان های مردم نهاد و خیریه ها در اماکن شهرداری تبریز بررسی شد.
محمد باقربهشتی در ادامه گزارش ارائه شده در خصوص نحوه تهیه مکان برای گرمخانه ها، گفت: پیشنهاد ارایه شده معقول بوده و میتوان اینگونه این پیشنهاد را تکمیل کرد که ضمن کمیته اجرایی، گروهی مرتبط  از شورا و شهرداری نیز در این خصوص ارایه نظر کنند.
مقرر شد در این خصوص هیاتی از شورا و شهرداری تشکیل شده و لایحه تا پایان اردیبهشت ارایه شود.
در ادامه جلسه گزارش عملکرد احیای هویت تاریخی و فرهنگی مناطق شنب غازان و قراملک در دستور کار قرار گرفت.
پس از ارائه گزارش از عملکرد فعالیت احیای هویت تاریخی و فرهنگی مناطق شنب غازان و قراملک مقرر شد در خصوص بودجه کاوش پیگیری صورت گرفته و بازدید از پروژه توسعه منطقه غرب تبریز صورت پذیرد.
نامگذاری پارک روبروی ائل گلی به نام مرحوم دکتر جوانشیر مورد بررسی و مورد موافقت قرار گرفت .
بررسی نحوه حمایت از یکی از عکاسان پیشکسوت نیز در دستور کار قرار گرفت و  از سوی کمیسیون تایید شده و مقرر شد لایحه ای در خصوص خرید آثار این هنرمند از سوی شهرداری ارایه شده و همچنین در خصوص نصب تندیس وی در بخشی از پارک ائل گلی اقدامات لازم صورت گیرد.
در پایان نحوه حمایت از سه چهره ورزشی شهر در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هر سه مورد مرتبط با این ورزشکاران توسط سازمان ورزشی فرهنگی و اجتماعی بررسی شده و تصمیمات نهایی اتخاذ شود.
 
 
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.