تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399
کد 4307

گزارش حسابرسی شهرداری تبریز و سازمان های وابسته/انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای مرکز پژوهش های شورا

گزارش حسابرسی شهرداری تبریز و سازمان های وابسته در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، محمد باقر بهشتی رییس کمیته حسابرسی گفت: گزارش حسابرسی سال های 1392 و 1395 شهرداری مرکز و مناطق تبریز و حسابرسی سال های 1396 و 1397 سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تبریز بررسی و تصویب شده است و امروز گزارش حسابرسی سال های 1393 و 1394 شهرداری مرکز و مناطق تبریز بررسی خواهد شد.

عبداله تقی‌پور گفت: برای حسابرسی ها زمان  طولانی ارائه شده است که تکالیفی نیز برای آن تعیین شده است اما در سال آینده معلوم نیست چه کسی آن را بررسی خواهد کرد چراکه شورای فعلی سرکار نیست.
وی افزود: کمیته‌ای تشکیل شود و حسابرسی ها را بررسی کنند تا در نهایت در شوا تصویب شود.
محمدباقر بهشتی اضافه کرد: براساس آیین کار حسابرسی ها بعد از بررسی باید در صحن شورای شهر رای گیری و اصلاحات مربوطه اعمال شود.

گزارش حسابرسی شهرداری مرکز و مناطق شهرداری تبریز در سال ۹۳ و ۹۴ با اعمال اصلاحاتی تصویب شد.

در ادامه انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای مرکز پژوهش های شورا در دستور کار قرار گرفت.
محمدباقر بهشتی در این خصوص گفت: طبق اساسنامه، مرکز پژوهش ها ۹ نفر هیات امنا دارد که رییس شورای اسلامی شهر تبریز، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز، سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، شهردار تبریز، و سه نفر متخصص مدیریت شهری عضو آن هستند.
وی ادامه داد: 3 نفر از اعضای شورای شهر و سه نفر متخصص مدیریت شهری با پیشنهاد رییس شورای شهر و تصویب در صحن شورا به مدت ۲ سال  عضو هیئت امنای مرکز خواهند بود.

گفتنی است در این جلسه با موافقت اعضای شورای شهر تبریز آقایان سعید نیکو خصلت، فرج محمد قلیزاده، فریدون بابائی اقدم بعنوان نمایندگان شورا و محمدتقی پیربابائی عضو فعلی هیات امنا در هیات امنای جدید مرکز ابقاء و آقایان حسین اصغرپور و شهریور روستائی به جای آقای جواد رحمتی و رسول قربانی به عنوان اعضای حقیقی جدید هیات امنای مرکز انتخاب شدند.
مهلت عضویت اعضای شورا تا پایان دوره پنجم شورا و سایر نفرات به مدت دو سال خواهد بود.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.