تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 4246

یادداشت

در شهر تبریز چه کسی مسئول تبلیغ رباخواری و رانت خواری است؟

محمد باقر بهشتی، عضو شورای شهر تبریز
چندی است در شهر تبریز به ویژه در کوی ولی عصر در تابلوهای تبلیغاتی فراوان در اندازه های مختلف چنین نوشته شده است:
«پول، پول می آورد، ملک پول بیشتر»
پول، پول می آورد یعنی رباخواری و ملک پول بیشتر، یعنی رانت خواری.
من نمی دانم چه کسی و یا چه کسانی در سالی که به سال جهش تولید نامگذاری شده است اجازه داده اند تبلیغات ضد تولید در تبریز صورت گیرد. 
جالب است تبلیغ کننده نامش املاک «ع ن» است!
من ضد تولید و ضد ارزش بودن این تبلیغ را به چندین مدیر ذی ربط اطلاع داده ام ولی تاکنون تبلیغات رباخواری و رانت خواری همچنان پابرجاست.
به باور من این نوع تبلیغ انحرافی از هر نوع تحریم و کارشکنی در مسیر کشور خطرناک تر است.
چون از راه دیگری به نتیجه نرسیدم فکر کردم استفاده از ظرفیت فضای مجازی شاید کارساز باشد

محمدباقر بهشتی
١٣٩٩/١٠/١٧
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.