تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1399
کد 4138

مورخه ۱۳۹۹/۰9/02

مصوبات دویست و هشتمین جلسه

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.