تاریخ : يکشنبه 22 دي 1398
کد 3543

بررسی ادغام کمیسیون معماري، شهرسازي با کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

دستور هفتم جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر ادغام کمیسیون معماري ، شهرسازي با کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ فریدون بابایی اقدم گفت:  با فوت مهندس اشرف نیا هر دو کمیسیون با دونفر تشکیل جلسه می‌دهند که لازم است این دو کمیسیون را باهم ادغام شود تا در برگزاری جلسات با مشکل مواجه نشویم
وی پیشنهاد داد: کمیسیون معماري ، شهرسازي با کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک تلفیق شده و نام این کمیسیون به عمران، شهرسازی و حمل و نقل تغییر یابد.
عباله تقی پور با مخالفت جهت تلفیق این دو کمیسیون جابجایی برخی اعضا برای حفظ این کمیسیون را پیشنهاد داد.
محرم محمدزاده نیز در ادامه تاکید کرد: هردو کمیسیون معماري ، شهرسازي و کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک جزو کمیسیون‌های پرکار هستند که ادغام آنها باعث می‌شود اعضای کمیسیون نتوانند به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند.
وی گفت:مرحوم اشرف نیا به تنهایی خود یک کمیسیون بود . فردی که جایگزین مرحوم اشرف نیا می‌شود باید در این زمینه سررشته داشته باشد.
در انتها با توجه به نظر اعضا شورای اسلامی شهر تبریز ادغام دو کمیسیون و بررسی بیشتر این موضوع به روز سه شنبه موکول شد.

در ادامه دستور هفتم جلسه مبنی بر تغییر نام کمیسیون سرمایه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار به کمیسیون سرمایه گذاري ،گردشگري و بهبود فضاي کسب و کار بررسی شده و  نام این کمیسیون با اضافه شدن گردشگری به مجموعه وظایف این کمیسیون بدون تغییر باقی ماند.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.