تاریخ : يکشنبه 17 آذر 1398
کد 3456

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز؛

دانشجویان میتوانند موجب پیشرفت در جامعه شوند

دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با تبریک روز دانشجو گفت: امیدواریم دانشجویان نخبه دانشگاه با تمان توان به کشور و شهر خدمت کنند و بدانند که آنها می‌توانند واهش دهنده در د التیام مردم و ایجاد کننده اشتغال و موجبات پیشرفت در جامعه  را فراهم کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ سعید نیکوخصلت اضافه کرد: ما  هفتصد سال پیش دانشگاه داشتیم اما میانه راه این حرکت قطع شد که صنایع امروزی تبریز برآمده از دانشگاه نیستند.

وی تاکید کرد: امروز باید با ورود دانشگاه به حوزه های دانش‌بنیان فناوری های جدید را در کشور ایجاد کنند و صنایع بزرگ‌را برای جدایی اقتصاد ایران از نفت همانند کشور های پیشرفته ایجاد کنند
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.