تاریخ : يکشنبه 17 آذر 1398
کد 3454

با اعمال برخی تغییرات؛

لایحه کمک مالی به ستاد اربعین حسینی تصویب شد

اعضای شورای شهر تبریز در خصوص کمـک مالی به سـتاد اربعین حسـینی شهرسـتان تبریز جهت برگزاري مراسم عزاداري و قسمتی از هزینه هاي ایاب و ذهاب و تهیه چادر به مبلغ 120 میلیون تومان مصوب کمیسیون برنامه و بودجه با اعمال تغیرات تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ محمدباقربهشتی عضو شورای شهر تبریز و رئیس کمسیون برنامه و بودجه با انتقاد ازدیرکرد برخی نامه ها  از کمسیون نظارت وبازرسی خواست تا موضوع را بررسی کند.
شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از شهرداری خواست تا ردیف بودجه‌ای برای مناسبت‌هایی که هرساله تکرار می‌شوند در بودجه سالانه درنظر گرفته شود.
در ادامه و در بررسی دستور نهم جلسه، اعضای شورای شهر با لایحه شهرداري تبریز در خصوص کمک مالی به مبلغ 143 میلیون ودویست هزار تومان معادل 20% هزینه کل مجوز حفاري گازرسانی به واحدهاي صنعتی و کارگاهی شهید مدنی واقع در جنوب غربی اتوبـان شـهید کسایی، مصوب کمیسـیون برنامه و بودجه تصویب شد.
همچنین دستور دهم جلسه مبنی بر لایحه شهرداري تبریز در خصوص کمک مالی به مبلغ 10  میلیون تومان، مصوب جلسه 51 کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد.
دستور ۱۱ جلسه نیز با موضوع کلیات احکام برنامه پنج ساله شهرداري تبریز، (1402 - 1398) جمع بندي شده توسط مرکز پژوهش هاي شوراي اسلامی کلانشهر تبریز تصویب شد و براساس تصمیم شورا قرارشد تا هفته آینده مواد برنامه بررسی و اعضای شورا و کمسیون‌ها پیشنهادات خود را اعلام کنند.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.