تاریخ : يکشنبه 10 آذر 1398
کد 3439

دستور سوم جلسه 

بررسی اساسنامه سازمان هـاي وابسـته به شـهرداري تبریز

اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری تبریز در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد

شهردار تبریز در این خصوص گفت از سال گذشته به تمامی مناطق و سازمان ها بخشنامه شده هیچ موصوع حقوقی را بدون هماهنگی مشاوره حقوقی شهرداری انجام ندهند .
اعضای شورا تبصره‌ای با این مضمون که اختیارات مندرج در بند ۹ این اساسنامه مربوط به مدیرعامل قابل انتقال به نماینده حقوقی باشد را تصویب کردند.
اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با اعمال تغییراتی بند ۱۰ اساسـنامه سازمـان هـاي وابسـته به شـهرداري تبریز مبنی بر استفاده از افراد دارای سایر رشته های مهندسی  با اضافه  کردن تبصره مدرک از دانشگاه های معتبر،تصویب شد.
ماده 11، 12، 23 نیز با اعمال برخی تغییرات به تصویب رسیده و مفاد ماده های 13 الی 21 همچنین ماده 23 الی 26 بدون تعییر تصویب شد.
در ادامه ماده 27 نیز با پیشنهاد محمد باقر بهشتی به ماده های این اساسنامه اضافه شده و در انتها ماده 28 مبنی بر تصویب کل اساسنامه با تغییرات اعمالی به تصویب اعضا شورا شهر تبریز رسید.

اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری تبریز در صحن علنی شورای اسلامی شهر با رای اعضا شورا  تصویب شد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.