تاریخ : يکشنبه 10 آذر 1398
کد 3437

دستور دوم جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز؛

تصویب اعمال مساعدت محاسبه عوارض هاي صدور مجوز احداث بنا

لایحه شهرداری تبریز مبنی بر اعمال مساعدت محاسبه عوارض هاي صدور مجوز احداث بنا تصویب شد.
 
 لایحه شماره 93/33274 مورخ 22/5/98 شـهرداري تبریز در خصوص اعمال مساعدت و کاهش 50%مبناي محاسبه عوارض هاي صدور مجوز احداث بنا و پرداخت مابقی بصورت نقد به حساب شهرداري مربوط بـه احــداث یکبـاب مـدرسه غیردولـتی توسـط مؤســسه مهـد قرآن آذربایجـان شــرقی در شــهرك شــهیدیاغچیان (صورتجلسه 70 کمیسیون برنامه و بودجه تخفیف 2/1 عوارض ها به شرط پرداخت مابقی بدهی) به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.