تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398
کد 3338

دبیر کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی

رسیدگی به تخلفات و احقاق حقوق شهروندان وظیفه ی کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی

دبیر کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز رسیدگی به تخلفات احتمالی در شهر و احقاق حقوق شهروندان را از وظایف این کمیسیون عنوان کرد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز، محرم محمدزاده گفت: رفع مشکلات موجود در سطح شهر چه در میان مناطق و نهادهای مرتبط با شهرداری و چه در میان شهروندان، از جمله اقدامات اعضا کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی و کارشناسان این کمیسیون بشمار می رود.
وی اضافه کرد: نوع بررسی صحت ادعاهای مطرح شده نیز توسط کاشناسان این کمیسیون بدون هیچ پیشداوری در آن زمینه خواهد بود.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متاسفانه برخی نهادها و سازمانهای شرکتی تاسیس کرده و کارکنان زیر نظر این شرکت فعالیت خود را آغاز میکنند، اما گاهی شاهد تغییر این شرکتها هستیم.
محمدزاده تغییر این شرکتها را عاملی برای اخراج برخی از کارکنان از شهرداری های مناطق دانست و تاکید کرد:  کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی از تبعیض و اخراج کارکنان شرکتهای قبلی جلوگیری می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود  اظهار داشت: نبض شهر در دستان کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری  میزند، چرا که بسیای از اقدامات و خدمات به شهروندان از مجرای حوزه خدمات شهری به شهروندان است.
نائب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت: طی بازدید های صورت گرفته از شهرهای مختلف و استفاده از تجربیات این شهرها در زمینه های مختلف در نظر داریم از سیستم های بروز در خدمات شهری استفاده کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: افزایش سرانه فضای سبز، حفظ آراستی شهر تبریز و... از جمله اهداف این کمیسیون طی سالهای آتی خواهد بود.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.