تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1398
کد 3336

جلسه کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک

بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه سه

جلسه کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با بررسی عملکرد عمرانی 5 ماه نخست سال جاری منطقه سه شهرداری تبریز برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز؛ در آغاز این جلسه معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه تبریز با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی این منطقه خبر داد.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به وضعیت مطلوب پروژه های عمرانی شهرداری منطقه سه تبریز گفت: وضعیت این منطقه از شهرداری تبریز بر اساس مستندات ارائه شده نسبت به گذشته بهبود قابل توجهی داشته است.
محمد اشرف نیا افزود: بسیاری از مدیران شهری دچار روزمره گی شده و در پایخ به کم کاری های خود کمبود منابع مالی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را علت این امر معرفی می کنند.
وی اضافه کرد: این پاسخ برای شهروندان ما رفاه و آسایش به همراه نخواهد داشت.
 اشرف نیا اظهار داشت: ادامه این روند در شهرداریمنطقه سه موجب رسیدن به نکته نظرات ایده آل و ترسیم برنامه های بلند مدت موفق در این منطقه خواهد شد.
اشرف نیا گفت: توجه به کیفیت پروژه ها در برابر کمیت و رعایت عدالت در اجرای پروژه ها امری ضروری است.
فریدون بابایی اقدم نیز در ادامه با بیان اینکه باید روحیه همکاری در میان مدیران شهری افزایش یابد گفت: شورای اسلامی شهر تبریز متشکل از اعضایی است که به عنوان نماینده شهروندان مطالباتی را از مدیران در طول خدمت خود خواهد داشت.
وی اظهار داشت : این ذهنیت مسموم که برخی از اعضا شوا یا مسئولان صرفا در راستای ریاست به پرسش در خصوص برخی اقدامات می پردازند تفکری مسموم است که باید اصلاح شود.
بابایی اقدم در ادامه با بیان اینکه وضعیت پروژه های عمرانی منطقه سه شهرداری تبریز قابل دفاع و رو به جلو است گفت: توجه به تعهدات عمرانی و تمرکز بر پروژه ها و درخواست مطالبات از جمله اهداف مناطق در راستای اجرا وظایف خود باشد.
 
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.