تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398
کد 3334

در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا مطرح شد؛

بررسی سیاست های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با محوریت بررسی سیاستهاي کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با لحاظ عملکرد دو سال گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در آغاز این جلسه رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه حوزه ی فرهنگی بخش عمده ای از فعالیت های شهرداری تبریز را در بر میگیرد گفت: متاسفانه شهرداری ها با شاخصه های عمرانی و خدماتی شناخته شده اند.
شکور اکبرنژاد افزود:  تعريف مولفه‌هاي اجتماعی و فرهنگی همچون توسعه مسايل فرهنگی و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و همچنین پرداختن به مقولات فرهنگي و اجتماعي از جمله اقداماتی است که باید در شهرداری ها مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان نکته نظرات خود در خصوص برنامه های پیشنهادی سال آینده کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت: ساخت کلیپ های فرهنگی، توجه به آموزش های شهروندی، اشاعه رفتارهای صحیح در مواجهه با بحران و پرهیز از خشونت و.. از جمله موضوعاتی است که با تمرین و تمرکز میتوان به عنوان رفتاری اجتماعی و فرهنگ در جامعه نهادینه کرد.
در ادامه شهرام دبیری با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد یک سال گذشته این کمیسیون ادامه برخی از برنامه های گذشته را ضروری دانست.
وی افزود: اگر توسعه پايدار شهر را مي‌خواهيم، بايد به ‌طور جدي به عامل فرهنگ توجه کنيم.
دبیری گفت: افزایش بودجه فرهنگی نیز باید در اولویت کاری این کمیسیون قرار گیرد.
سعید نیکو خصلت نیز با ارائه برخی پیشنهادات در خصوص برنامه های آتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی توجه به ورزش مدارس و اشاعه ورزش همگانی، اختصاص محل مناسب به سازمان های مردم نهاد، تشکیل کارگروه های تخصصی فرهنگی، تعیین برندینگ شهری را از جمله این اقدامات دانست.
وی افزود: با توجه به درخواست اهالی تئاتر و هنر، سالن موجود برای تمرینات دارای سن کوچکی است که افزودن به عرض این سن از درخواستهای این عزیزان است که درخواست بررسی این درخواست را دارم.
کریم صادق زاده نیز با بیان اولویت دهی به وضعیت کارت منزلت گفت: استفاده از پتانسیل دیگر نهادها در ساماندهی و افزایش بودجه برنامه ی تهیه کارت منزلت نیز طی سال جاری باید تعیین تکلیف شود.
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.