تاریخ : يکشنبه 14 مهر 1398
کد 3332

در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد؛

بهبود عملکرد مالی شهرداری تبریز نسبت به مدت مشابه طی سه سال گذشته

بررسی گزارش آمار ودرآمد هزینه های شهرداری تبریز در 5 ماهه نخست سال جاری و بررسی لوایح شهرداری تبریز در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ در آغاز این جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی هزینه های شهرداری تبریز در 5 ماهه نخست سال جاری و آمار مقایسه ای با مدت مشابه طی سه سال گذشته از بهبود عملکرد مالی شهرداری تبریز در سال جاری خبر داد.
دردستور دوم کمیسیون موضوع اساسنامه های سازمانهای شهرداری تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
این اساسنامه با بررسی بند به بند با تغییرات جزئی همراه بود.
نهایتا اساسنامه پیشنهادی شهرداری با اصلاحاتی مورد تصویب اعضا کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب در صحن علنی شورا، به وزارت کشو نیز ارسال شود.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.