تاریخ : يکشنبه 14 مهر 1398
کد 3330

تصویب قطعی شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

دستور جلسه دوم شیوه نامه امور سرمایه گذاري و مشارکت شهرداري تبریز در صد و چهلمین جلسه علنی شورا بصورت قطعی تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ طبق این مصوبه سرمایه گذار در مشارکت با شهرداری  می‌تواند با وجود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه  ۳۰ درصد سهم خود  و با ۸۰ درصد پیشرفت پروژه  ۵۰ درصد از سهم‌ خود را پیش‌ فروش‌ کند.
طبق نظر اعضا شورا ادامه این شیوه نامه با اعمال تغییراتی دربند ۶ ماده ۱۵ شیوه نامه سرمایه‌ گذاری و مشارکت شهرداری تبریز حذف شد و سرمایه گذار باید برای پیش‌ فروش و نسب تابلو باید‌ تایید شهرداری را دریافت نماید .
در این شیوه نامه بند ۷ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز  بدون اعمال تغیر، بند ۸ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز  حذف شد .
در ادامه ماده ۱۶ و 17 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریزبااعمال برخی تغیرات‌ به تصویب اعضای شورای شهر رسید
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.