تاریخ : شنبه 13 مهر 1398
کد 3322

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه؛

بررسی اساسنامه های سازمانهای شهرداری تبریز

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با موضوع بررسی اساسنامه های سازمانهای شهرداری تبریز برگزار شد.
در ابتدا رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی سالهای گذشته گفت: از جمله این اقدامات میتوان به تشکیل جلسات کمیته کارشناسی و مصوبات شورا هیات تطبیق و هیات حل اختلاف اشاره کرد.
محمدباقر بهشتی افزود: در حال حاضر سازمانها بلاتکلیف هستند و طبق قانون باید شورای اسلامی شهر اساسنامه ای را تصویب کرده و به وزارت کشور ارسال کند.
وی افزود: اگر پاسخ این اساسنامه طی دو ماه توسط وزارت کشور داده نشود مصوبه شورا قابل جرا خواهد بود.
در ادامه جانشین شهردار تبریز نیز با اعلام اینکه قانون 54 قانون شرداری ها در خصوص ساختار شهرداری است و نیاز به اساسنامه ندارد گفت: اساسنامه سازمانهای شهرداری تبریز آماده است و طی لایحه ای به شورای شهر تبریز ارائه خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار تبریز نیز با بیان اینکه از 13 سازمان شهرداری تبریز 6 سازمان برابر ماده 54 و هفت سازمان برابر ماده 84 قابلیت عمل دارد.
در پایان مقرر شد این موضوع جهت اخذ تصمیم نهایی، طی جلسات آتی مورد بحث و تبادل نظر بیشتر قرار گیرد
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.