تاریخ : پنجشنبه 14 شهريور 1398
کد 3281

با حکم رییس شورای اسلامی شهر تبریز؛

مدیر حوزه ریاست شورا منصوب شد

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در حکمی بهنام صلاحی را به سمت مدیر حوزه ریاست شورا منصوب کرد.
 
به گزارش  روابط عمومی شورای اسلامی، در این حکم آمده است:
جناب آقای بهنام صلاحی
سلام علیکم
با عنایت به تجارب و سوابق ارزنده حضرتعالی در اداره دفاتر و حسن خلق و برخورد مردمی، بموجب این حکم جنابعالی بعنوان مدیر حوزه ریاست شورا منصوب می شوید.
امید است با اتکال به ایزد متعال و الهام از تعالیم عالیه دین مبین اسلام و با توج به جایگاه خطیر حوزه ریاست و کمک به اینجانب و ایجاد رابطه فعال و پویا و برقراری تعامل با اعضا محترم شورا، ادارات و سازمانها، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

 
دکتر شهرام دبیری
رییس شورای اسلامی شهر تبریز
 
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.