تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398
کد 3276

اعضا کمیسیون های تخصصی شورا مشخص شد

اعضا کمیسیون های تخصصی پارلمان شهری مشخص و تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در صد و سی و هفتمین جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز، اعضای کمیسیون های تخصصی شورا مشخص شد.
فرج محمد قلیزاده، شکور اکبرنژاد، کریم صادق زاده، شهرام دبیری و سعید نیکوخصلت اعضای جدید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز شدند.
محمدباقر بهشتی، غلامحسین مسعودی ریحان، شهرام دبیری، کریم صادق زاده و شکور اکبرنژاد هم در ترکیب جدید کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفتند.
در کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری هم کریم صادق زاده، علی آجودان زاده، عبدالله تقی پور، سعید نیکوخصلت و محرم محمدزاده به عنوان اعضا جدید کار خود را آغاز کردند.
همچنین محمد اشرف نیا، فریدون بابایی اقدم و سونیا اندیش در کمیسیون عمران، ترافیک و حمل نقل به فعالیت خواهند پرداخت.
کمیسیون تحقیق، نظارت و ارزیابی شورای شهر تبریز نیز با انتخاب علی آجودان زاده، عبدالله تقی پور، فرج محمدقلیزاده، محرم محمدزاده و کریم صادق زاده اعضا جدید خود را شناخت.
فریدون بابایی اقدم، محمد اشرف نیا و سعید نیکوخصلت همچنین به عنوان اعضا کمیسیون معماری و شهرسازی به فعالیت خواهند پرداخت.
کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیز با حضور غلامحسین مسعودی ریحان، شهرام دبیری، کریم صادق زاده، سعید نیکوخصلت و سونیا  اندیش به کار خود ادامه خواهد داد. 
هیئت رئیسه هر کمیسیون در آینده و در جلسات داخلی انتخاب می شود.
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.