تاریخ : پنجشنبه 24 مرداد 1398
کد 3250

در جلسه کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز بررسی شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان آموزش و پرورش و شهرداری تبریز

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با بررسی موارد مربوطه به تفاهم نامه آموزش و پرورش و شهرداری تبریز در خصوص ورزش مدارس کم برخوردار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، معاون ورزش آموزش پرورش اداره کل استان در آغاز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت دانش آموزان در طرح توسعه ورزش مدارس هدف از این طرح را حمایت از ورزش دانش آموزشی و ورزش های همگانی عنوان کرد.
سعید نیکوخصلت در ادامه با بیان اینکه  ورزش همگانی می‌تواند تأثیر بسزایی در تربیت کودکان و نوجوانان داشته باشد گفت: برای توسعه شهر باید شهروندانی توسعه یافته داشته باشیم.
وی اضافه کرد: تاثیر ورزش همگانی در تمامی ابعاد ها می‌تواند موجب ارتقا و تعالی شهرمان شود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: همچنین ورزش راهی برای افزایش میزان نشاط در جامعه بوده و شهروندان را از مصرف دارو و مراجعه به بیمارستان‌ها دور کند.
نیکوخصلت با اشاره ه وضعیت دادگاه ها و میزان بزه در جامعه تاکید کرد: ورزش میتواند در کاهش مراجعات به دادگاه ها و نزاع های خیابانی و .. نقش بسزایی داشته باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر تبریز ورزش همگانی را نیاز مبرم جامعه و از دقیق ترین پارامترهای توسعه دانست.
رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه  با اشاره به سه صنعت خدمات، گردشگری و ورزش افزود: امروزه این سه صنعت اصلی ترین عاملان توسعه و تولید ثروت برای هر کشوری هستند.
شکور اکبرنژاد اضافه کرد: ایجاد فضای شاد و رو به توسعه برای کودکان و نوجوانان میتواند سنگ بنای تربیت اصولی نسل آینده باشد.
فریدون بابایی اقدم نیز با اشاره به موضوع شهر دوستدار کودک گفت: این طرح میتواند زیر مجموعه ای از طرح شهر دوستدار کودک باشد.
وی افزود: در این طرح ما درصدد مناسب سازی و ایمن سازی شهر برای کودکان هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه نگاه ما به شهر نباید نگاهی تک بعدی باشد، گفت: غالب نگاه ها به شهر، نگاهی عمرانی است و کمبود نگاه های آموزشی و فرهنگی کاملا ملموس است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نیز در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح گفت: این طرح باید به بصورت کاملتر و جامع تر پیگیری شود.
شهرام دبیری افزود: توسعه این طرح ها و ادامه فعالیت آنها میتواند شهر را به سوی توسعه بیشتر رهنمون سازد.
در پایان مقرر شد این تفاهم نامه با لحاظ برخی شرایط در خصوص پرداخت اعتبار از محل بودجه اعتبارات پیش بینی نشده منعقد شود.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.