تاریخ : شنبه 29 تير 1398
کد 3214

عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛

نبود نهادهای فراگیر اصلی ترین علت عدم توسعه است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز عدم وجود نهادهای فراگیر در کشور و عدم رعایت قانون در میان بعضی از شهروندان را اصلی ترین عامل عدم توسعه دانست.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز،  سعید نیکوخصلت که چندی پیش با هزینه ی شخصی خود و برای بازدید از برخی مراکز علمی دانشگاهی به کانادا سفر کرده بود، در دیداری صمیمی  از تجربیات خود در سفر به این کشور سخن گفت.

عضویت شما در شورای شهر چه تاثیری بر نگرش شما در هنگام بازدید از شهری توسعه یافته می گذارد؟ 
مطمئناً تاثیر مثبتی دارد. در این سفر که به منظور بازدید از مراکز علمی و ارتباط با مراکز پژوهش دانشگاهی صورت