تاریخ : چهارشنبه 12 تير 1398
کد 3198

فریدون بابایی اقدم:

نقض حقوق شهروندی با ساخت و سازهای غیر مجاز

در نشست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریزعلل ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تبریز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز فریدون بابایی اقدم گفت: بخشی از شهروندان با ساخت و سازهای غیر مجاز به خاطر منافع شخصی خود حقوق شهروندی را زیر پا می گذارند و این عمل در بلند مدت آسیبی که به شهر وارد می کند قابل اصلاح نیست.
وی افزود: هدف از طرح موضوع علل ساخت و ساز غیر مجاز در کمیسیون، پیشگیری و وضع قوانین بازدارنده در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز است.

مجید اکبری سرپرست مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری تبریز گفت: تعداد 24019 عدد پرونده مطروحه در ماده صد موجود است که در سال 1397 برای 13400 ملک رای قطعی صادر شده است .
عبدالهی نماینده معاونت شهرسازی شهرداری در این جلسه در این خصوص گفت:نگرش درآمدی به حوزه شهرسازی از طرف شهرداری و شهروندان ، ضعف قوانین و مدیریت زمین و قوانین مرتبط با زمین از عوامل اصلی ساخت و سازهای غیر مجاز است. وی ادامه داد: قوانین موجود مربوط به دهه های گذشته است و در گذشته مسکن به عنوان نیاز اولیه و سرپناه بود ولی اکنون به عنوان سرمایه و درآمد پرسود است.

در پایان این نشست مقرر گردید در راستای کاهش تخلف در زمینه ساخت و ساز موارد زیر به عنوان مصوبه کمیسیون به صحن شورای اسلامی شهر تبریز ارسال گردد.
1. اجرای نمودن دفترچه بها در خصوص گزارش ساخت و سازهای غیر مجاز
2.تجهیز نمودن حوزه خدمات شهری هر ناحیه به سیستم کامپیوتری جهت کنترل ساخت و ساز و ارائه آموزش های لازم توسط معاونت شهرسازی شهرداری تبریز
3.پیگیری ایجاد پلیس ساختمان بعنوان کلانتری ویژه ساخت و ساز شهری
4.پیگیری ایجاد دادسرای ویژه تخلفات ساختمانی
5.معاونت خدمات شهری با همکاری معاونت شهرسازی شهرداری  نسبت به تهیه لیست افراد سودجو در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام نمایید.
6.معاونت شهرسازی شهرداری تبریز نسبت به تهیه موارد و ایرادات قوانین موضوعی موجود در زمینه ساخت و ساز اقدام نموده و به کمیسیون ارائه نمایید.
7.تسری قوانین مربوط به نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر تهران به شهر تبریز
8.معاونت خدمات شهری ، معاونت شهرسازی شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی  نسبت به ملزم نمودن مالک ساختمان به نصب تابلو پروانه ساخت با استناد به مقررات ملی ساختمان اقدام نمایند.
9.شورای اسلامی شهر نسبت به اقدامات لازم درخصوص جرم انگاری تخلفات ساختمانی با همکاری دادگستری استان پیگیری نمایید.
10. همایش ملی با موضوع ساخت و ساز غیر مجاز با همکاری کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز ، معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی شهرداری تبریز برگزار گردد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.