تاریخ : سه شنبه 11 تير 1398
کد 3196

توسط کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری صورت گرفت:

تصویب تجمیع دبیرخانه کمیسیون بند 20 ماده 55

در نشست کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز طرح دبیرخانه متمرکز کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز عبداله تقی پور گفت: برای جلوگیری از مدیریت های سلیقه ای و ایجاد وحدت رویه و نظام مند کردن آری صادره در کمیسیون های بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها پیشنهاد متمرکز کردن دبیرخانه کمیسیون با استفاده از تجربیات سایر کلانشهر داده شد.
نیکو خصلت نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری نیز در این خصوص گفت : در شرایط فعلی آمار دقیقی از پرونده های موجود در این کمیسیون نیست و یکی از حسن های متمرکز کردن ارائه آمار دقیق در آخر سال است.
وی افزود: رویکرد اصلی کاهش پرونده ها است و باید سازگار تعریف شده طوری باشد که با گذشت زمان با کاهش تخلفات مواجه شویم و اطلاع از عواقب مزاحمت می تواند بازدارنده باشد.
کریم صادقزاده دیگر عضو این کمیسیون گفت: کمیسیون بند 20 نیازمند تغییرات اساسی بود تا آرای صادره بازدارنده و در جهت کاهش تخلفات باشد. و یکی از نیازهای این کمیسیون حضور مسئولین حقوقی است و برنامه تدوینی برای این کمیسیون با رویکرد پیشگیری باشد.
در ادامه در راستای ساماندهی و نظام مند کردن بر اساس روح قانون مقررگردید طرح پیشنهادی با جزئیات کامل در راستای متمرکز کردن کمیسیون بند 20 ماده 55 در سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز به صحن شورای اسلامی شهر ارسال شود  تا در صورت تصویب اجرا گردد.
 

دستور جلسه دوم: تعیین تکلیف وضعیت زیست محیطی شرکت پترو شیمی تبریز
عبداله تقی پور رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری گفت: در جلسات قبل با حضور مدیر عامل پتروشیمی تبریز در خصوص اینکه آیا شرکت پتروشیمی تبریز آلاینده است یا نه بحث های کارشناسی مفصلی شد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی مستندات خود در خصوص آلاینده بودن این شرکت ارائه کرده بود اما مکاتبات مردمی مکرری با رییس شورای اسلامی شهر در مورد آلایندگی این شرکت بود و جهت پیگیری به این کمیسیون ارجاع شود.
وی ادامه داد: هدف کمیسیون از ورود به این بحث اخذ عوارض آلایندگی نبود بلکه شفاف سازی برای شهروندان از وضعیت غرب تبریز است.

حسن عباسنژاد معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این اداره کل نظر خود را در مورد آلایندگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز به صورت کتبی اعلام کرده است گفت: مدارک آلاینده بودن پترو شیمی و پالایشگاه تبریز به سازمان ارسال شده و سازمان این دو شرکت را به عنوان صنعت آلاینده به امور مالیاتی استان معرفی کرده است.
وی اظهار داشت: اخیراً اقداماتی در خصوص BOT ها انجام دادند و از نظر نموداری در راستای کاهش آلودگی است ولی از نظر سازمان محیط زیست آلودگی کاملاً رفع نشده و جای نگرانی دارد وی ادامه داد: با توجه به برنامه عملیاتی که به سازمان ارائه شده بود طبق ارزیابی کارشناسی محیط زیست دلالت بر پیشرفت فیزیکی متناسب با برنامه عملیاتی و فرصت زمانی داده شده ندارد.

در ادامه نظر نهایی کمیسیون تاکید بر آلایندگی شرکت پتروشیمی تبریز از طریق انتشار گازهای آلاینده در منطقه کوجووار تبریز بود.

در پایان این نشست توسط عبداله تقی پور و کریم صادقزاده رییس و دبیر کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری از شهرداران مدارس شهر تبریز تجلیل شد.

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.