تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1398
کد 3176

مورخه 98/03/05

تذکر کتبی مهندس عبداله تقی پور

.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.