تاریخ : سه شنبه 14 خرداد 1398
کد 3170

با حضور نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز صورت گرفت:

بازدید میدانی از آخرین وضعیت میدان شهید بهشتی

سونیا اندیش نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز به همراه پاک نهاد شهردار منطقه هشت تبریز و جمعی از اعضای جمعیت حامیان توسعه مردم محور تبریز با حضور در میدان شهید بهشتی در جریان روند ترمیم و تکمیل این میدان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، در این بازدید مشکلات موجود در مسیر تکمیل و بهره برداری کامل از میدان شهید بهشتی با حضور نایب رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان جمعیت توسعه مردم محور تبریز، شهردار منطقه 8، مدیران قطار شهری و نماینده شرکت مشاور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سونیا اندیش نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز در ارتباط با این بازدید گفت:  در حدود دو هفته قبل جلسه ای با حضور اعضای جمعیت حامیان توسعه و شهردار منطقه برگزار کردیم تا وضعیت میدان شهید بهشتی را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه آن جلسه این بازدید میدانی در برنامه کار قرار گرفت تا وضعیت موجود میدان، مشکلات و نواقص آن از نزدیک مورد ارزیابی قرار گیرد.
اندیش ادامه داد: خوشبختانه سوابق علمی و مدیریتی اعضای جمعیت و تسلط آنان به طرح میدان شهید بهشتی فرصت بسیار مناسبی را ایجاد کرده است که در همراهی با مدیران فعلی شهرداری، قطار شهری، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر نهادهای درگیر در موضوع مدیریت این میدان، بتوانیم به جمع بندی مشترک و مطلوبی برای تکمیل نواقص این میدان و ترمیم آن دست یابیم.
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر ادامه پیگیری ها در ارتباط با وضعیت این میدان از برگزاری جلسه ای دیگر در هفته آتی برای پیگیری این موضوع خبر داد.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.