تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1398
کد 3145

مورخ 98/02/22

تذکر کتبی دکتر محمد باقر بهشتی

.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.