تاریخ : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398
کد 3139

مورخ 98/02/15

تذکر کتبی دکتر فرج محمد قلی زاده

.

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.