تاریخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398
کد 3137

مورخ 98/02/15

تذکر کتبی مهندس کریم صادق زاده تبریزی

.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.