تاریخ : چهارشنبه 8 اسفند 1397
کد 3055

با تصویب کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر صورت گرفت:

ورود کارگزاران سرمایه گذاری بری جذب سرمایه گذار در تبریز

با تصویب کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز کارگزاران سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار به مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی کمک می کنند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، غلامحسین مسعودی ریحان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در این خصوص گفت: در دنیا کارگزاران برای جذب سرمایه گذار فعال هستند.
وی ادامه داد: بهتر است برای جذب سرمایه گذاران خارجی از کارگزاری ها استفاده شود و شهرداری تبریز می تواند با کمک این کارگزاران پیشرفت های خوبی در زمینه سرمایه گذاری داشته باشد.
رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز نیز در این مورد گفت: استفاده از کارگزاران در سرمایه گذاری با درصد پایین می تواند کمک شایانی برای جذب سرمایه گذار داشته باشد.
وی ادامه داد: حضور سرمایه گذار برای شهرداری سود فراوان دارد و کارگزاران می توانند سرمایه گذاران کشور های مختلف را برای سرمایه گذاری به سمت شهر تبریز سوق دهند.
محرم محمدزاده عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در این باره گفت: کارگزاران بازاریابی می کنند و دو طرف را با هم لینک می کنند و در دنیا و‌ در سرمایه گذاری ها از این امر استفاده می شود.
وی ادامه داد: در بازار های خرد نیز کارگزاری امری طبیعی است و باعث جذب سرمایه گذار می شود.
با تصویب اعضا کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز مقرر زمینه برای حضور کارگزاران برای جذب سرمایه گذار در شهر تبریز فاهم شده و حضور کارگزاران در شیوه نامه امور سرمایه گذاری نیز اضافه شود.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.