تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397
کد 2953

تذکر کتبی مهندس عبداله تقی پور

خلاصه تذکر:در خصوص عدم ارائه گزارش عملکرد شهرداری تبریز در شش ماهه اول سال 1397

اعضای تذکر دهنده: مهندس عبداله تقی پور و دکتر فرج محمد قلیزاده
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.