تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 2904

در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح شد؛

بررسی چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بر افق 1409-1398

جلسه کمیسیون  معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست فریدون بابایی اقدم و حضور دیگر اعضا این کمیسیون با هدف بررسی چشم انداز برنامه راهبردی شهرداری تبریز بر افق 1409-1398برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ رییس کمیسیون معماری و شهرسازی  شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه موفقیت  شورا حاصل خرد جمعی است گفت: یک صدایی در هیچ کجا نمیتواند یک جمع را به نتیجه مطلوبی برساند و من از این تریبون تشکر خودم را از تمام اعضا شورا بویژه از رییس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی به دلیل پیگیری چشم اندازی برنامه راهبردی شهرداری تبریز اعلام میکنم.
فریدون بابایی اقدم  تاکید کرد: این جمع و برگزاری این کمیسیون ها برای مشورت با اساتید فن و افرادی است که خارج از جمع شورا صاحب افکار و نظرات تاثیرگذار در مباحث مختلف هستند.
وی تفاوت نظرها را امری موثر دانسته و چکش کاری حاصل از این تفاوتها را در نتایج حاصله موثر دانست.
در ادامه معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی نیز با اشاره به سابقه تدوین برنامه راهبردی چشم انداز 5 ساله شهرداری تبریز گفت: متاسفانه به دلیل برخی مسایل و مشکلات تبریز تا کنون موفق به اجرای برنامه چشم انداز 5 ساله نشده است.
مرتضی موحدنیا با اشاره به اهداف، فرایند تهیه و شیوه ی تدوین  این برنامه اظهار داشت: انسان محوری و بومی سازی از اهداف برجسته این برنامه است.
وی عدم وجود مدیریت واحد شهری را یکی از معضلات در مسیر موفقیت اجرای این برنامه عنوان کرد.
کمیسیون معماری و شهرسازی  شورای  اسلامی در حالی ادامه یافت که کارشناسان این کمیسیون با اشاره به تعدادی از مشکلات  در تدوین و تنظیم برنامه راهبردی چشم انداز 5 ساله شهرداری تبریز و همچنین با مطرح کردن سوالات و ابهامات  و پیشنهادهای سازنده خود به تغییر برخی  سطوح عملیاتی و راهبردی در این برنامه  تاکید کردند.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.