تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 2900

در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد؛

بررسی تفریغ بودجه سازمانها و شرکت های وابسته شهرداری

 جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با مدیریت محمد باقر بهشتی و حضور اعضا کمیسیون و برخی از مدیران ارشد شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ در این جلسه نامه ی شورای عالی استان ها در خصوص تشکیل کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان ها و بررسی  مصوبات شورای اسلامی شهرها با عناوین اخذ عوارض از تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اخذ عوارض تغییر کاربری ساختمان، کسر پارکینگ و ارزش واگذاری امتیاز تراکم در هیات عمومی دیوان اداری و اخذ نظر مشورتی از کمیسیون اقتصادی، اراضیو شهرسازی دیوان عدالت اداری توسط اداره کل حقوق شهرداری تهران مورد بحث و بررسی حاضران جلسه قرار گرفت و مقرر شد در لایحه عوارض محلی سال جاری موارد مطروحه در نامه مذکور توسط شهرداری تبریز منظور شود.
دومین لایحه مطرح در این کمیسیون موضوع مالیات ارزش افزوده مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی بود که بر اساس نظر اعضا کمیسیون این تصمیم در نهایت با وضع موجود به کاهش درآمدهای شهرداریها منجر خواهد شد.
این لایحه نیز پس از تبادل نظر اعضا کمیسیون و مدیران ارشد شهرداری در نهایت مقرر شد تا با صحبت یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح این لایحه اقدام شود.

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.