تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 2899

تذکر کتبی دکتر محمد باقر بهشتی

خلاصه تذکر: دلیل عدم تخصیص پست سازمانی و تعیین تکلیف به کارگیری مدیران برکنار شده

اعضای تذکر دهنده: دکتر محمد باقر بهشتی ، دکتر شکور اکبرنژاد ، دکتر فرج محمد قلیزاده و مهندس کریم صادقزاده
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.