تاریخ : يکشنبه 13 آبان 1397
کد 2896

تصویب پیشنهاد کمیسیون عمران در خصوص ضرورت اجرای زیر زمینی قطعه 10 قطار میانه - تبریز

در آغاز هشتادو سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، طرح دو فوریتی در ارتباط با خط آهن دوخطه تبریز- میانه در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و ضرورت اجرای زیر زمینی قطعه 10 قطار میانه - تبریز واقع در محدوده شهر تبریز به تصویب اکثریت اعضا شورای شهر تبریز رسید. . 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، طرح پیشنهادی سازمان قطار شهری که بر اساس آن بخشی از این راه آهن بصورت زیر زمینی اجرا می شود.
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل وترافیک شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: اگر طرح دو خطه قطار تبریز- میانه در تبریزبه صورت رو زمینی اجرا شود، ضمن تحمیل هزینه های کلان ، منطقه ای شبیه جوادیه تهران را پدید خواهد آورد که مشکلات اجتماع مختص خود را دارد.
محمد اشرف نیا تاکید کرد: طرح پیشنهادی در قیاس با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، هزینه ای به مراتب پایینتر دارد.
اشرف نیا افزود: خط پیشنهادی از خاوران وارد تبریز  و در ظلع جنوبی امتداد اتوبان شهید کسایی  ادامه پیدا می کند در تونلی به طول 9 کیلومتر، در ترمینال با قطار  شهری تبریز متصل می گردد و در نهایت  به ایستگاه فعلی راه آهن خواهد رسید. 

وی گفت: شورا باید مانع از  رو زمینی کار شدن این پروژه شده و جلوی هزینه های گزاف و اثارت مضر اجرای این پروژه را بگیرد.

در ادامه دو فوریت این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در پایان نیز شورای شهر به اتفاق آرا، پیشنهاد کمیسیون عمران را در خصوص ضرورت اجرای زیر زمینی قطعه 10 قطار تبریز- میانه، واقع در محدوده شهر تبریز را به تصویب رساند.

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.