تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397
کد 2844

بابایی اقدم رییس کمیسیون معماری و شهرسازی باقی ماند/ بررسی سیاستهای تشویقی ساخت وساز درکمیسیون معماری و شهرسازی

جلسه کمیسیون  معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با انتخابات هیات رییسه این کمیسیون آغاز بکار کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ در این جلسه فریدون بابایی اقدم به عنوان رییس، محمد اشرف نیا نائب رییس و علی آجودان زاده به عنوان دبیر انتخاب شدند.
همچنین در ادامه این جلسه اعضا کمیسیون به همراه مدیر  کل اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز به بررسی لایحه سیاست های تشویقی ساخت و ساز پرداختند.
در این کمیسیون تغییرات صورت گرفته در خصوص در  ماده یک عوارض صدور پروانه ساختمانی در سه ماهه سوم 25 درصد به 30 درصد سه ماهه چهارم 20 درصد به 25 درصد افزایش یافت.
عوارض پروانه در بافتهای فرسوده حاشیه نشین نیز در سه ماهه سوم از 30 درصد به 35 درصد در سه ماهه چهارم 25 به 28 درصد افزایش پیدا کرد.
به پیشنهاد مدیر کل اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز تبصره الحاقی سیاستهای تشویقی صدور پروانه ساختمانی برای شهرکهای در حال جمعیت پذیری به این لایحه افزوده شد.
شهرکهای مصلی، فجر، نصر سه ماهه سوم 40 و سه ماهه چهارم 30؛ شهرک صیاد شیرازی 75 سه ماهه چهارم 65 ، شهرک اندیشه 55 و سه ماهه چهارم 45؛ شهرک خاوران سه ماهه سوم 50 و سه ماهه چهارم 40، شهرک ارم سه ماهه سوم 40 و در سه ماهه چهارم 30 درصد پیشنهاد شد.
همچنین تغییرات صورت گرفته در ماده 2 عوارض تثبیت بنا درسه ماهه سوم 20 درصد و سه ماهه چهارم 18 درصد پیشنهاد شده توسط شهرداری تبریز بدون تغییر باقی ماند.
در تبصره یک ماده دو عوارض تثبیت بنا در بافتهای فرسوده و حاشیه نشین نیز با 25 درصد  سه ماهه سوم و 22 سه ماهه چهارم درصدهای پیشنهادی توسط شهرداری تبریزمورد موافقت قرار گرفت.
تبصره دو محدوده های پیشنهادی در حوزه شهرداری منطقه 3 نیز در سه ماهه سوم از 35 به 40 درصد و در سه ماهه چهارم از 30 به 35 درصد افزایش یافت.
 

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.