تاریخ : پنجشنبه 28 تير 1397
کد 2593

در گفتگوي اختصاصي با دکتر شهرام دبيري مطرح شد:

ما نه تملک ميکنيم و نه اجازه ساخت ميدهيم

شوراهاي اسلامي به عنوان يکي از دستاوردهاي انقلاب شکوهمند اسلامي در راستاي تحقق حاکميت مردم و شرکت دادن آنها در اداره امور شهر تشکيل شده اند.هم چنين با ايجاد زمينه گفتگوي محلي و ملي براي همه سطوح اجتماع، امکان طرح مسائل و مشکلات اجتماعي به روشني و منتقدانه را فراهم ميکنند .در نتيجه با شکل نظارتي منحصر بفرد آن ها، روابط سالم و مردمي، جايگزين روابط شخصي ميشود . حسن انتخاب تبريز به عنوان پايتخت گردشگري کشورهاي اسلامي در سال 2018 و اهميت اقدامات در حال انجام براي استقبال اين امر مهم بر کسي پوشيده نيست. از سويي نقش خطير شوراها درتدبير و آمادگي شهر براي ميزباني جهان اسلام ما را بر آن داشته تا با آقاي دکتر دبيري درباره تصميمات و پروژهاي شوراي شهر تبريز الخصوص در حوزه فوق الذکر گفتگويي داشته باشيم .
در مورد اختيارات و قدرت نظارتي و اجرايي شوراي شهر تبريز توضيح بفرماييد؟
شوراها نهادهاي مردمي هستند که يکي از مهم ترين وظايفشان نظارت  بر انتخاب شهردار و تصويب بودجه شهرداري است.علاوه بر اين  وظايف شوراها، نظارت بر عملکرد شهرداري، عملکرد بودجه و به طور کلي  مسائل مالي ومسائل مربوط به شهروندان را در بر ميگيرد.
طبق قانون، نظارت بر فعاليتهاي شهرداري هرساله از طريق شرکتهاي حسابرسي که مورد تاييد شورا هست صورت ميگيرد. در مرحله  پيگيري مصوبات، ما هر مصوبه اي که به صورت لايحه يا طرح تصويب شود را در شوراها مورد بررسي قرار ميدهيم. براي بعضي وظايف نظارت پيش بيني شده است اما ابزارهاي نظارتي به درستي تعريف نشده است که بايد در قانون  مشخص شود که ببينيم ميتوانيم از راه تعيين بازرس اين نظارتها را انجام دهيم. ما ازطريق وزارت کشور استعلام کرده ايم که جواب هايي داده اند، با اين حال تعدادي از اين وظايف نظارتي شورا وجود دارد که با اينکه در قانون آمده اما ابزارهاي نظارتي  وبودجه مورد نياز آن تعريف نشده است. بنابراين زماني که ما آيين نامه داخلي شورا را  تصويب ميکرديم موضوعات مربوط به تحقيق و تفحص را اضافه کرده ايم که از اين طريق بتوانيم به بعضي از  مسائل شهرداري نظارت صحيح داشته باشيم هرچند که در قالب سوال و تذکر در مورد مسائل هم ميتوانيم به وظيفه نظارتيمان عمل کنيم.در اين زمينه شايد به آن صورت در شوراهاي قبلي نتوانسته ايم به طور کامل انجام بدهيم و ان شاء الله با تمهيداتي که انجام ميشود وراهکارهايي که پيدا ميکنيم تلاشمان اين هست که در شواراي پنجم وظيفه نظاريتمان را بهتر از گذشته اجرايي کنيم.
 
بودجه اي که شهرداري امسال براي شهر تبريز تصويب کرده را چقدر واقع بينانه ميبينيد؟
بودجه سال 96، دوهزار و ششصد ميليارد تومان هست که باتوجه به تحقق بودجههاي سال قبل اين پيش بيني انجام شده و تلاش کرده ايم که نسبت به سالهاي گذشته افزايش ندهيم. درحال حاضر کمي در تحقق اين بودجه مشکل داريم.از يک سو رکود اقتصادي که در کشور و کل دنيا  در بازار مسکن وجود دارد و ازسوي ديگر وابستگي شهرداري به درآمدهاي مربوط به پروانه ساختماني و فروش تراکم و عدم تحقق کمکهاي دولت بخاطر کاهش بودجه سبب شده که فعلا تحقق بودجه خوب پيش نرود.
با اين حال تلاش ميکنيم که با يکسري سياست گذاري و سياستهاي تشويقي ،مردم را ترغيب کنيم که براي پروانه ساختماني مراجعه کنند ، هم چنين مسائل مربوط به سرمايه گذاري و اشتغال زايي را تا حدي با جذب گردشگر برطرف سازيم.
 
 لطفا در مورد پروژههاي عمراني که نيمه  کاره مانده اند توضيح دهيد؟
براي هر پروژه بودجه اي را تصويب ميکنيم، البته تصويب بودجه پروژه به معناي اين نيست که پروژه حتما بايد در همان سال به بهره برداري برسد. برخي از پروژهها به دليل اينکه پروژه ي عظيمي هستند و ما براي قسمتي از پروژه که بايد در آن سال تمام شود بودجه ميگذاريم. اگرچه صرفه جويي در بودجههاي جاري جزء اصلي ترين برنامه هاست ولي دستمزد و حقوق نيروي کار افزايش پيدا ميکند و يک مقداري هم تورم در بازار وجود دارد. براي همين بودجههاي جاري هرسال خود به خود افزايش پيدا ميکند تا حتما حقوق کارکنان را بدهيم .چيزي که ناچاريم از آن کم کنيم پروژههاي عمراني هستند و به اين دليل هست که بعضي از پروژههاي عمراني ناقص ميمانند . اولويت ما اين است که حتما پروژههاي عمراني که نيمه تمام هستند را امسال به بهره برداري برسانيم. در اين ميان چيزي که  مهم است و در اين يکي دوسال خيلي به آن ،کم توجه شده مسيرگشايي هايي هستند که مردم سرگردان مانده اند. ما نه تملک ميکنيم و نه اجازه ساخت ميدهيم و بعضا هم بعد از توافق پولشان را نميدهيم بنابراين براي سال 97 برنامه ريزي ميکنيم  که مسيرگشاييها را در اولويت خود قرار بدهيم  و بودجه اي برايشان اختصاص بدهيم. اما اميدواري بايد وجود داشته باشد که کمي بازار مسکن رونق پيدا کند و ما هم تلاش ميکنيم که  به سمت و سوي درآمدهاي پايدار حرکت کنيم ، هرچند که در اين مورد هم مشکلات زيادي وجود دارد.-
 
لطفا در مورد پروژه ميدان  آذربايجان که چندين سال هست آغاز شده و به پايان نرسيده توضيح دهيد؟
پروژه ميدان آذربايجان جزء پروژههاي بزرگ شهر تبريز است و بودجه اي که به آن تخصيص پيدا کرده بودجه زيادي هست ولي به دلايلي از جمله صرف جويي اقتصادي در هزينهها پروژه، در اواسط کار پروژه  کمي تغيير يافت، يعني طراحي اوليه چون پرهزينه بود کم کردند و پروژه را تا حدي خلاصه کردند، که البته من خودم شخصا با اين قضيه موافق نيستم اگر ما مطالعه يا طراحي انجام ميدهيم حتما بايد طبق همان برنامه پيش برويم. در طراحي پروژه هم انتظار هست که مسائل زيست محيطي و مسائل فرهنگي در پيوستهاي مربوطه حتما لحاظ شوند. با اين کار ارزيابي دقيق انجام ميشود و براساس آن برآورد کار را ميتوانيم پيش ببريم و پروژه را در حين اجرا تغيير ندهيم. اما به دلايلي اين پروژه تغيير پيدا کرده ولي پيشرفت کاري خوب هست و يک لاين آن آماده هست، در صورتي که اگر خوب پيگيري شود ميتواند در اسرع وقت به بهره برداري برسد.
ودر کل چون پروژه بزرگي هست نبايد انتظار داشته باشيم که در زمان کمي به اتمام برسد.در شوراي قبلي هماهنگي هايي که انجام گرفته بود چه از طريق مجموعه شهرداري و چه از طريق شورا ،کمسيون عمران، مديريت، نظارت و...همه دست به دست هم دادند که پروژهها با سرعت بيشتر و کيفيت بهتر به اتمام برسند که ان شاءالله در اين شورا هم همين برنامه ريزي صورت خواهد گرفت.
 
درمورد توسعه پايدار و برنامههاي مد نظرتون توضيح دهيد؟
باتوجه به اهميت قضيه، ما کميسوني به نام کمسيون توسعه پايدارومحيط زيست براي اين دوره شورا ايجاد کرده ايم . اصل اين است که وقتي ميخواهيم کاري انجام دهيم، اين کار بايد بگونه اي انجام پذيرد که پيشرفت در آن، آيندگان را دچار مشکل نکند و مديون آيندگان نباشيم. اگرما فقط از طريق وام و فروش اوراق و مسائل ديگر بدون اينکه قدرت بازپرداخت داشته باشيم اين کارها را انجام دهيم، نسل آينده را دچار مشکل ميکنيم. توجه به مسائل زيست محيطي امر بسيار مهمي است و اگر بخواهيم که شهرمان پيشرفت کند بايد در کنار ساخت و ساز و پروژههاي بزرگ و بلندمرتبه سازي موارد ديگر را نيز درنظر بگيريم.
بايد درجامعه اي زندگي کينم که مردم سلامت باشند و بتوانند در محيط کاملا سالم زندگي کنند براي همين مسائل مربوط به پيشگيري از بيماري هم جزء موارد بسيار مهم است. شهر فقط با پروژهاي عمراني توسعه پيدا نميکند  بلکه ما بايد کارهايي را انجام بدهيم که سود آن شامل آينده  هم بشود؛ به عبارتي نبايد پروژههاي بزرگ را با بدهيهاي سنگين به صرف نمايش اجرايي کنيم و در آينده باعث شويم که کساني اينها را بازپرداخت کنند. خوشبختانه تا الان اين اتفاق نيوفتاده و ما تا الان وام هايي که گرفته ايم باز پرداخت کرده ايم. اين وامها در پيشرفت پروژه تاثير زيادي داشتند، چون وقتي پروژه اي با سرعت و کيفيت بهتري پيش ميرود ما ميتوانيم پول پيمانکاران را به موقع پرداخت کنيم واين امر سبب ميشود که پيمانکاران هم باسرعت بيشتري کار را پيش ببرند.
 مهم ترين عامل رکود پروژهها عدم پيشتيباني مالي است، که خوشبختانه قسمت عمده اي از وام هايي که در دوره ي قبل گرفته بوديم را بازپرداخت کرده ايم. اگر وام به صورت هدفمند گرفته شود در بسياري از جاها موثر واقع ميشود، يا اوراق مشارکت فروختيم تا مترو را پيش ببريم. قبلا که وضع مالي دولت خوب بود به مترو خوب ميرسيد و بودجه اصلي را دولت ميداد و شهرداري کمک کمي ميکرد ولي الان بيشتر شهرداري کمک ميکند. براي اصلاح بافتهاي فرسوده يا در پروژه عتيق هم اوراق مشارکت فروخته ايم، چون اين کارها هدفمند هستند به نتيجه ميرسند و با توسعه پايدار همگام ميشوند.
 
نقش رسانهها در تبريز 2018  را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
بي شک نقش رسانهها  در اين امرقابل تامل است. تبريز2018 يک فرصت بسيار مهمي براي ما هست چون به عنوان پايتخيت گردشگري کشورهاي اسلامي انتخاب شده ايم. هدف ما اين است که تبريز را به عنوان شهر گردشگر پذير که داراي جاذبههاي طبيعي و تاريخي  زيادي هست معرفي کنيم. يعني انتظار نداشته باشيم ما فقط در تبريز2018 تمام زيرساختها را آماده کنيم و بگويم که از امروز ميخوايم جذب گردشگر کنيم. در کل تبريز2018 هدف ما نيست بلکه به عنوان يک شروع بايد نگاه کنيم که بتوانيم نام تبريز را در سطح منطقه ،در سطح کشورهاي اسلامي و دنيا مطرح کنيم. رسانهها نقش موثري در اين قضيه دارند؛ نه تنها شهرهاي خارجي بلکه شهرداخلي هم تبريز را بعنوان يک محيط خوب بشناسند  و براي بازديد بيايند. چون صنعت توريسم سومين صنعت برزرگ دنياست ما بايد از اين قضيه حداکثر بهره را داشته باشيم. ميخواهيم تبريز را به عنوان شهري با جاذبههاي طبيعي و تاريخي فراوان معرفي کنيم، که رسانهها در اين بين ميتوانند جاذبههاي شهر،مردم،سنتها را به شکل متنوع و جذابي معرفي و اطلاع رساني کنند. که بتوانيم از اينجا شروع کنيم و در آينده وابستگي هايمان به درآمدها نفتي کم تر شود و به سمت و سوي جذب گردشگر برويم.
 
به عنوان سوال آخر اگر پيشنهاد يا انتقادي دارد بفرماييد؟
ضمن تقدير و تشکر فراوان از رسانهها که هميشه با حضور فعال هم در مجموعه شورا و هم در مجموعه شهرداري در انعکاس اخبار و عملکرد شورا فعاليتهاي بسيار خوبي را داشته اند و همچنين در بازتاب مسائل و مشکلات مردم نقش بسيار مفيدي دارند.
 خواسته ما اين است که رسانهها هميشه مستقل بمانند و صادقانه بدون گرايشهاي جناحي و سياسي و...عمل نمايند.
همچنين ما هميشه از انتقاد استقبال کرده ايم و اين مساءله را در مجموعه شورا و مديران شهرداري هم مطرح کرده ايم که ظرفيت انتقاد پذيري را بالا ببريم. نبايد از ياد برد که انتقادهاي سازنده بسيار موثر هستند و ميتوانند مسائل و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند و عملکرد مسئولان را در رفع مسائل شهروندان ارتقا دهند. اما اين امر زماني محقق ميشود انتقاد سازنده باشد و خواستهها بصورت معقولانه مطرح شود نه با بزرگ نمايي اشکالات موجود و زير سوال بردن مجموعه ها. اينها در يک جامعه دموکرات با ارزشهاي اسلامي بسيار حياتي است. ما ميخواهيم که مساله مردم ساري ديني درجامعه حاکم باشد و ما هم به عنوان نماينده و خادم مردم بتوانيم بهتر از گذشته به جامعه خدمت کنيم و خدمتي که ميکنيم باعث رضايتمندي مردم در نهايت خداي متعال باشد.
گفتگو: شادی رهبرصباغی
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.