تاریخ : پنجشنبه 28 تير 1397
کد 2592

در گفت و گوي اختصاصي روز نامه عجب شیر با غلامحسين مسعودي ريحان مطرح شد:

توزيع عادلانه ثروت در نقاط مختلف شهر

دکتر غلامحسين مسعودي ريحان عضو شوراي پنجم شهر تبريز و ریيس کميسيون سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار تبريزاست ايشان داراي دکتراي مديريت، درکارنامه خود نمايندگي مجلس، نايب ریيس کمسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، عضو ناظر شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري، عضو ناظر شوراي اشتغال در استان آذربايجان شرقي، همچنين ریيس آموزش و پرورش و ریيس دانشگاه بوده است. متن زيرماحصل گفت و گوي ما با دکتر مسعودي ريحان در مورد سرمايه گذاريهاي پايدار شهري است که مرور ميکنيد:
در شروع بحث لطفا در مورد حمايت هايي که سرمايه گذاران بخش خصوصي ميشوند توضيح بفرماييد؟
در ابتدا از روزنامه عجب شير به د ليل پوشش خبري، پيگيري مسائل و مشکلات و هم چنين محبتي که به اعضاي شورا دارند کمال تشکر را دارم. در پاسخ به سوال شما ميتوان گفت در اين موضوع مکانيسمي که در بحث سرمايه گذاري شهرداري و شهر تبريز وجود دارد، سرمايه گذار پروژه خود را با ارائه پروپزالي ارائه ميدهد و در آن دلايل اجراي پروژه را شرح داده و درخواست خود را از شوراي شهر و شهرداري اعلام مينمايد و مطرح ميکند با در نظر گرفتن اين عوامل ميتوان پروژه را اجرايي کرد. در اين ميان شهرداري داراي  پيکيج هايي هست که آنها را به سرمايه گذاران معرفي ميکند و با توجه به شرايط پروژه، سرمايه گذران از ميان پکيجها يکي را انتخاب ميکنند. در شيوه نامه سرمايه گذاري شورا و شهرداري ما تمام تلاش خود را بر روان تر کردن و تسريع بخشيدن به امر سرمايه گذاري گذاشته ايم. به دليل کمبود توان و امکانات، دولت نميتواند کاربري هايي مانند رستوران، ورزشگاه، هتل و...براي شهروندان ايجاد کند در اين حوزه بايد از سرمايه گذاران خصوصي استفاده کرد و همچنين اين انگيزه و رغبت را در آنان به وجود بياوريم که شهر مال شماست بنابراين با تسهيل کردن امر سرمايه گذاري و تسريع بخشيدن به اين امر ميتوان در پيشبرد کسب و کار بهينه، رونق اقتصادي و همچنين زيباسازي شهر کمک کرد. براي ايجاد اشتغال نياز به سرمايه گذاري و رونق اقتصادي داريم که در اين راستا ما نياز به سرمايه گذاران داخلي و خارجي داريم. در اين خصوص ما تمام تلاشمان بر اين خواهد بود که تمام بروکراسي اداري که عامل کند شدن امر سرمايه گذاري ميشود را از بين برده و به راحتي بتوان مراحل سرمايه گذاري را انجام داد.
 
تا حالا چه اقداماتي در بهبود فضاي کسب و کار ايجاد شده است؟
تا الان ميتوان گفت که 12 الي 13 جلسه سرمايه گذاري صورت گرفته است در اين جلسات، سرمايه گذاري در پروژه هايي که اغلب 80 درصد انجام گرفته مانند پروژه ابريشم و با مشکل مواجه شده اند را بررسي کرده و درصدد حل مشکلاتشان هستيم. چون اين پروژهها در حدود 200 ميليارد سرمايه نياز دارندکه ميتوان از آنها استفاده کرد ولي فعلا به بهره برداري نرسيده اند. بر اساس شيوه نامه جديدي که اخيرا تنظيم شده سعي ما بر آن بوده تا مشکلات پروژههاي قبل را نداشته باشيم. ما از سرمايه گذاران با آغوش باز استقبال کرده و زير پاهايشان فرش قرمز پهن ميکنيم و با تمام وجود به سرمايه گذاران داخلي و خارجي کمک ميکنيم. بنده شخصا به عنوان رئيس شوراي استان و عضو شوراي کلان شهر تبريزاعلام آمادگي ميکنم و پيگير کارهايشان هستم. همچنين اعضاي محترم شوراي تبريز به خصوص اعضاي کمسيون سرمايه گذاري با بنده هم نظر هستن و استقبال ميکنند. از نظر بنده امر سرمايه گذاري امري مقدس است اگر بتوانيم براي يک بيکار اشتغال ايجاد کنيم، قداست اين امر خيلي زياد است. ميتوانم عرض کنم  بنده با تمام وجودم براي محقق شدن امر سرمايه گذاري در خدمت سرمايه گذارن هستم.
 
متاسفانه مديريتهاي مختلف و غير متمرکز براي سرمايه گذاران مشکلات متعددي را ايجاد ميکند چه تصميماتي براي ساماندهي مديريت متمرکز گرفته شده است؟
تااينجا سرمايه گذاري بخصوص در شهر تبريز به صورت جزيره اي عمل شده و يک مجموعه جزاير ندارد. اين امر باعث شده است که سرمايه گذاري در بعضي جاها خيلي خوب انجام گرفته اما به سرانجام نرسيده باشد که اين امر به دليل عدم تمرکز است و در بعضي از حوزهها سرمايه گذاري با تراکم مواجه شده و به صورت متراکم سرمايه گذاري شده است. مثلا در چهارراه منصور، ولي در بعضي از حوزهها يا نقطههاي  شهر   اين سرمايه گذاري انجام نگرفته است و علت اين امر همان جزيره اي عمل کردن آن است يعني يک پديده منسجم، مدون، سازمان يافته و متمرکز در امر سرمايه گذاري اتفاق نيوفتاده است. سرمايه گذاري در ورژن جديد سازمان سرمايه گذاري ناميده شده که اين امر به دليل متمرکز شدن سازمان سرمايه گذاري است و ما در آينده اي نه چندان دور شاهد مديرت متمرکز ميشويم و اين امر بسيار خوب است.
 
لطفا در مورد توسعه متوازن شهر تبريز توضيح دهيد؟
توسعه متوازن يعني توسعه همه جانبه ثروت و سرمايه گذاري که اين امر همان توزيع عادلانه ثروت در نقاط مختلف شهر است اين امر باعث شده که امر سرمايه گذاري به صورت متوازن دربيايد يعني درآمد شهروند و رونق اقتصادي شهر متوازن شود. در بعضي مناطق بايد يکسري مشوق هايي در سرمايه گذاري تعريف کنيم که مثلا در 40 متري يا ملازينال يا در ايده لو اگر سرمايه گذاري کنيم در رابطه با رفاه شهري مثلا  هتل، ورزشگاه، بيمارستان يا پارک و...ما براي شما اين مشوقها را در نظر گرفته ايم. مثلا يکي از مشوقها صدور رايگان پروانه بوده يا تعديل عوارض موجود يا با درصدي کم سايت در اختيارشان گذاشته ايم يا سهم مشارکتي را پايين آورده ايم و ما بايد اين مشوقها را در اينجا در نظر بگيريم و تلاش ما بر اين است که در بافت فرسوده نوسازي شود و هر پکيج تشويقي که در اختيار داريم در اختيار سرمايه گذاران بخش بافت فرسوده قرار دهيم. تا سرمايه گذار بتواند سرمايه گذاري کند و در اين صورت ثروت را به مناطق محروم  برده ميشود که ميتوانيم هم در معيشت و هم در درآمد و هم در رفاهشان تاثير گذار باشيم.
 
نقش کميسيون سرمايه گذاري شوراي شهر را در نظارت بر پروژههاي عمراني شهر تبريز توضيح بفرمايد؟
در راس شيوه نامه اي که عرض کردم يک شوراي عالي سرمايه گذاري است اگر اين شيوه نامه بدرستي اجرا شود و تک تک اعضاي محترم نظارت و پيگيري کنند به فرآيند پروژه سرعت خواهند داد که در شوراي عالي سرمايه گذاري تمام مسائل نظارت در نظر گرفته شده است. و تک تک اعضاي محترم شورا ميتوانند در جهت شفاف سازي فرآيند پروژه نظارت کرده و از ابزراهاي نظارتي شورا استفاده کنند.
 
به عنوان سوال آخر اگر سخني ناگفته مانده بفرماييد؟
رسانهها بايد به ابزاري تبديل شوند که بتوانند خود را ناظر عالي ببينند و ديد موشکافانه و ظرافت رسانه اي که همان نظارت است را حفظ کرده وهميشه از اين منظر نگاه کنند و ديد نقادانه خود را هيچ وقت تعديل و تعطيل نکنند بلکه در تمام پديدههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و مسائل ديگر هميشه به نوعي نگاه نقادانه داشته باشند. و با اين ديد به مسائل و مشکلات اطرافشان نگاه کنند که اين امر ميتواند به يک رسانه و خبرنگار وسعت نظر بدهد و به مسائل و خصوصا به مسائل فرهنگي به صورت عميق نگاه کنند و رسانهها با تحليل نقادانه درست است که سرپا ميمانند و در اين صورت است که به قوه چهارم تبديل ميشوند.
گفتگو: شادی رهبرصباغی
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.