تاریخ : سه شنبه 22 خرداد 1397
کد 2468

جلسه کمیسیون خدمات شهری برگزار شد؛

بررسی سه طرح پیشنهادی دانشگاه تبریز

در جلسه کمیسیون خدمات شهری سه طرح پیشنهادی دانشگاه تبریز در حوزه تولید ورمی کمپوست، مشارکت شهروندان در حوزه فضای سبز و تولید قارچ های میکرولیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، جلسه کمیسیون خدمات شهری به ریاست عبداله تقی پور و با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد سه طرح پیشنهادی از طرف واحد ارتباط با صنعت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه تقی پور با بیان اینکه ارتباط دانشگاه با شهرداری بسیار حائز اهمیت است گفت: از دیدگاه اعضای کمیسیون دانشگاه باید با استفاده از تجارب و مشکلات موجود در شهرداری و با بهره گیری از دانش نوین اقدام به ارائه راهکار نماید. او افزود: اعضای شورا و بویژه اعضای کمیسیون بر ارتباط بیشتر با دانشگاه تاکید دارند.
در جلسه کمیسیون سه طرح استفاده از قارچ های میکرولیز برای افزایش مقاومت به عنوان اولین طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد دهندگان این طرح با بیان اینکه این تجربه حدود 40 سال است که در جهان مورد استفاده قرار می گیرد تصریح کرد: با این روش حدود 20 درد در مصرف آب صرفه جویی می شود. او گفت: در صورت موافقت کمیسیون پروپزال طرح به صورت کامل و همسان با شرایط بومی قارچ های میکرولیز طراحی خواهد شد.
در ادامه این جلسه تهیه پودر کرم و ورمی کمپوست از زباله های شهری، به عنوان دومین طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس طرح پیشنهادی از زباله شهری ورمی کمپوست تهیه خواهد شد. 
روشنی، کارشاس کمیسیون در این جلسه با بیان اینکه در سالهای گذشته شهرداری توانسته است که در حد صنعتی این کار را انجام داده است ولی مقرون به صرفه نبود، اگر در طرح پیشنهادی کار جدیدی مقرر است انجام شود در طرح پیشنهادی مطرح شود.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.