تاریخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397
کد 2415

در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز؛

سه طرح کمیسیون خدمات برای حفاظت از باغات به تصویب رسید

با تصویب شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مکلف به تهیه شناسنامه باغات و فضای سبز شهری شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز طرح کمیسیون خدمات شهری در خصوص حفظ و حراست از باغات و فضای سبز شهر تبریز مطرح و به تصویب رسید.
بر این اساس شهرداری تبریز مکلف شد در مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین دقیق شناسنامه باغات و فضای سبز شهر تبریز اقدام کند. 
همچنین بر اساس طرح کمیسیون خدمات شهرداری مکلف شد لایحه طرح جامع حفظ باغات و فضای سبز شهر تبریز را برای بررسی و تصویب در شورای شهر را تدون و تقدیم شورای شهر کند.
در بررسی این لایحه اعضای شورای شهر با انتقاد از نبود آمار جامع در خصوص وضعیت فضای سبز در شهر تبریز تصریح کردند: نبود این شناسنامه باعث شده است برنامه ریزی دقیقی در این خصوص اتفاق نیفتد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.