تاریخ : يکشنبه 27 اسفند 1396
کد 2361

در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز؛

تصویب یک دوازدهم بودجه برای سال آینده

بدلیل عدم بررسی کامل لایحه بودجه شهرداری تبریز در سال 1397 شورای شهر تبریز، یک دوازدهم بودجه برای سال آینده تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه صبح امروز شورای شهر که به بررسی لایحه بودجه اختصاص داشت تعدادی از تبصره های دائم لایحه بودجه، بررسی و تصویب شد. در ادامه این جلسه بدلیل اینکه شورای شهر موفق به بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه نشد، یک دوازدهم بودجه سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
شایان ذکر است؛ هرگاه شهرداری نتواند تا پایان سال، بودجه سال آینده را تنظیم کند، یا شورای شهر، کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد یا نتواند آن را به طور کامل بررسی کند؛ در این شرایط، شهرداری ناگزیر است برای پرداخت های خود از شورای شهر تقاضای اعتبار موقت نماید. این اعتبار موقت در قالب یک دوازدهم یا دو دوازدهم می نامند.
نظرات شما
captcha refresh
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.