تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396
کد 2151

مورخ 96/7/23

مصوبات سیزدهمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
 

 

جناب آقای دکتر شهرتی فر
فرماندار محترم شهرستان تبریز    

 

 

سلام علیکم       

          احتراماً، در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، بدین وسیله مصوبات سیزدهمین جلسه مورخ 96/7/23 دوره پنجم شورای اسلامی کلان شهر تبریز به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد: 

1- بند اول نامه شماره 132480 مورخ 96/5/26 فرمانداری محترم شهرستان تبریز در خصوص بند 1 مصوبه جلسه 180 مورخ 96/5/15 دوره چهارم شورای اسلامی کلان شهر تبریز موضوع تسری کاهش 70 درصدی عوارض مسکونی در روستاهای الحاقی به تجاری مطرح و با 9 رأی موافق از 12 نفر اعضای حاضر بر مصوبه قبلی اصرار شد. 

2- نامه شماره 144544 مورخ 96/6/7 فرمانداری محترم شهرستان تبریز در خصوص بند 1 مصوبه جلسه 181 مورخ 96/5/29 دوره چهارم شورای اسلامی کلان شهر تبریز موضوع اهدای 16 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت توسعه مرکز پیوند اعضاء و تحقیقات سلول های بنیادی بیمارستان امام رضا (ع) به صورت نقد و غیرنقد مطرح و با 9 رأی موافق از 12 نفر اعضای حاضر، اعضای شورا از مصوبه قبلی عدول کردند. 

3- در راستای اعطای تسهیلات برای ساخت و سازهای جدید و فراهم آوردن شرایط تشویقی برای متقاضیان پروانه های ساختمانی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور آراء از سوی کمیسیون های ماده صد گردیده است و ذی نفعان قصد تسویه حساب بدهی خود به صورت واریز نقدی به صندوق شهرداری را دارند به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بدین وسیله لایحه شماره 43666/2 مورخ 96/7/16 شهرداری تبریز در دو بند الف و ب و 7 تبصره مبنی بر کاهش مبنای محاسبه عوارض برای آیتم های ذکر شده در بندهای مذکور  برای سه ماهه سوم سال به میزان 25 درصد و برای سه ماهه چهارم سال به میزان 20 درصد مطرح و با 12 رأی موافق از 12 نفر اعضای حاضر با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید:

اصلاحات)

- کاهش مبنای محاسبه عوارض از اول مهرماه سال جاری برای سه ماهه سوم سال به میزان 30 درصد و برای سه ماهه چهارم سال به میزان 20 درصد تعیین گردید.

4- با عنایت به اینکه آقای ************ مالک پلاک ثبتی 12/3413 بخش 9 تبریز به نشانی یاغچیان، فلکه یاغچیان، کوچه نجم اول، پلاک 487 در سال 1388 مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه 2 جهت احداث بنا به صورت مسکونی-تجاری نموده است لیکن به دلیل انجام تخلفات ساختمانی از طریق کمیسیون ماده 100 به پرداخت مبلغ -/13.480.000.000 ریال از بابت عوارضات قانونی و جرایم ماده 100 محکوم گردیده است ایشان در سال 1394 مبلغ -/1.900.000.000 ریال به صورت نقد به حساب شهرداری منطقه 2 واریز و برای الباقی بدهی خود تقاضای تهاتر نموده است و با توجه به صورتجلسه مورخ 94/8/28 مورد توافق منطقه قرار گرفته که متأسفانه در سیر مراحل اداری و طولانی شدن اقدامات لازم در مورد تهاتر و عدم پذیرش مورد پیشنهادی مالک مجدداً در سال 1395 یک واحد آپارتمان دیگر در کوی ولیعصر از سوی مالک معرفی گردیده که با برآورد عوارضات سال 1395 بدون احتساب قطار شهری، فضای سبز و کتابخانه در حدود یک میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون تومان افزایش یافته است ضمن توجه به تهاتر سال 1395 به صورت سه جانبه (شهرداری، خاتم الانبیاء و مالک) با توافق خاتم الانبیاء و مالک با قیمت کمتر از عرف بازار به منظور تسویه حساب اجباری با شهرداری در حدود 925 میلیون تومان از جرایم نامبرده کسر و الباقی بدهی بدون احتساب قطار شهری، فضای سبز و کتابخانه و سود تقسیط بندی انجام یافته 36 ماهه و عوارض دیرکرد و تجدید پروانه به مبلغ -/4.330.000.000 ریال چک اخذ گردیده است. بنابراین کل مبلغ پرداختی نقدی و غیرنقدی نامبرده به حساب شهرداری حدود -/15.480.000.000 ریال بوده است. لذا بدین وسیله به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری و به دلیل اطاله رسیدگی در مراحل اداری جهت انجام تهاتر در شهرداری منطقه 2 و ارقام پرداختی های نقدی و غیرنقدی ایشان و این که تاکنون هیچ گونه کاهش مبنای عوارض و اهدا در مورد پروانه ساختمانی ایشان به عمل نیامده است لایحه شماره 34133/1 مورخ 96/5/31 شهرداری تبریز مبنی بر اهدای مبلغ -/1.500.000.000 ریال و به منظور جبران ضرر و زیان ناشی از تطویل پرونده و افزایش بیش از حد عوارض و ارزش منطقه ای به دلیل اطاله بروکراسی اداری و تحصیل افزایش نقدینگی شهرداری و به شرط تسویه حساب و پرداخت نقدی مابقی بدهی به حساب شهرداری و در قالب اعتبار ماده 17 بودجه مصوب سال جاری مطرح و با 12 رأی موافق از 12 نفر اعضای حاضر لایحه مذکور به تصویب رسید.           

 

 
دکتر شکور اکبرنژاد  
رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز   

 

 

رونوشت به:
نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر اصغر عابدزاده رئیس محترم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس علیخانی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
جناب آقای دکتر شهرام دبیری رییس محترم شورای اسلامی شهرستان تبریز
جناب آقای دکتر علی آجودان زاده دبیر محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز
جناب حاج آقا کرمی رییس محترم مرکز منطقه 5 و اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس محمد حسین اسحقی سرپرست محترم شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مظفر سلیمانی معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس علی تجدید مدیر محترم هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مسعود هاشم پور مدیر کل محترم اداره حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس کاشتکار مدیر محترم بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس یوسف سلامی مدیر کل محترم حراست شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس بابک علیزاده مسئول محترم دبیرخانه و دبیر جلسات شورای اسلامی کلانشهر تبریز  

 

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.