تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396
کد 2148

مورخ 96/6/19

مصوبات چهارمین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
 

 

جناب آقای دکتر شهرتی فر
فرماندار محترم شهرستان تبریز    

 

 

سلام علیکم       

          احتراماً، در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، بدین وسیله مصوبات چهارمین جلسه مورخ 96/6/19 دوره پنجم شورای اسلامی کلان شهر تبریز به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد:

- با عنایت به اینکه در اجرای بند 14 ماده 39 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 96 شهرداری تبریز تصریح شده است « در صورت تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش منطقه ای از سوی کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، ملاک عمل این تعرفه در محاسبه عوارض، دفترچه ارزش منطقه ای در سال 96 به غیر از عوارض نوسازی، دفترچه ارزش منطقه ای در سال 93 خواهد بود و بعد از وصول مصوبه هیأت وزیران مطابق مصوبه مذکور عمل خواهد شد» و نظر به این که مصوبه مورخ 96/1/23 هیأت محترم وزیران طی نامه شماره 5778/ت54202هـ مورخ 96/1/26 معاون محترم اول رئیس جمهور طی نامه شماره 38318 مورخ 96/2/18 استانداری محترم آذربایجان شرقی مبنی بر ملاک عمل قرار دادن 85 درصد ارزش معاملاتی سال 95 در شهرداری ها برابر تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم ملاک عمل برای محاسبه عوارض ابلاغ گردیده است و با توجه به بررسی های انجام گرفته نسبت به دستورالعمل مذکور معلوم شد که قیمت های جدید ابلاغی مذکور در مقایسه با عملکرد فعلی شهرداری بطور میانگین حدود شش برابر افزایش قیمت دارند و این در حالی است که از اول سال جاری نیز شهرداری با ارزش منطقه ای سال 93 (ملاک عمل در سال 95) ارائه خدمات نموده است لذا با عنایت به مراتب و تبصره 3 ماه 64 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر این که (مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد)، بدین وسیله لایحه شماره 36594/1 مورخ 96/6/11 شهرداری تبریز به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر با 8 رأی موافق از 13 نفر اعضای حاضر به تصویب رسید.

اصلاحات

1- کاهش مبنای محاسبه عوارض با اعمال ضرایب کاهنده به صورتی که افزایش عوارض نسبت به دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 96 نداشته باشد. (برابر جدول پیوستی) 

2- ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری که مبنای تعیین جرایم ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 می باشد براساس جدول ماده 18 تعرفه عوارض محلی با ضریب 3 تا پایان سالجاری اقدام خواهد شد. (برابر جدول پیوستی)   

 

 

 
دکتر شکور اکبرنژاد   
رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز   

 

 

 

رونوشت به:
نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر اصغر عابدزاده رئیس محترم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس علیخانی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس علی فخر آذر رییس محترم شورای اسلامی شهرستان تبریز
جناب آقای دکتر علی آجودان زاده دبیر محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز
جناب حاج آقا کرمی رییس محترم مرکز منطقه 5 و اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس محمد حسین اسحقی سرپرست محترم شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مظفر سلیمانی معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس علی تجدید مدیر محترم هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مسعود هاشم پور مدیر کل محترم اداره حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس کاشتکار مدیر محترم بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس یوسف سلامی مدیر کل محترم حراست شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس بابک علیزاده مسئول محترم دبیرخانه و دبیر جلسات شورای اسلامی کلانشهر تبریز  

 

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.