تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396
کد 2147

مورخ 96/6/12

مصوبات سومین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
 

جناب آقای دکتر شهرتی فر
فرماندار محترم شهرستان تبریز   

 

سلام علیکم       

          احتراماً، در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، بدین وسیله مصوبات سومین جلسه مورخ 96/6/12 دوره پنجم شورای اسلامی کلانشهر تبریز بشرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد :

1- عضویت اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیسیونهای شهرداری تبریز به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف

اسامی اعضای محترم شورا

بدوی ماده 100

تجدیدنظر ماده 100

بند 20 ماده 55

سایر کمیسیونها  

1

دکتر آجودان زاده

 

منطقه 7 - منطقه 3

منطقه 3 - منطقه 7

 

2

مهندس اشرف نیا

منطقه 1

     

3

مهندس اندیش  

منطقه 7  

منطقه 4

منطقه 4

 

4

دکتر اکبرنژاد

 

منطقه 8

منطقه 8

 

5

دکتر بابایی اقدم  

منطقه 5 - منطقه 10

     

6

دکتر بهشتی  

منطقه 3

     

7

مهندس تقی پور

 

منطقه 5  

منطقه 5

 

8

دکتر دبیری

منطقه 6

منطقه 9

   

9

مهندس صادق زاده  

منطقه 9

منطقه 1 - منطقه 6  

منطقه 1

 

10

دکتر قلیزاده

منطقه 2

   

ماده 77

11

مهندس محمدزاده

 

منطقه 2

منطقه 2

 

12

دکتر مسعودی ریحان

منطقه 4

     

13

دکتر نیکوخصلت

منطقه 8

منطقه 10

منطقه 10

 

 

 

 
دکتر شکور اکبرنژاد  
رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز   

 

رونوشت به:
نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر اصغر عابدزاده رئیس محترم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس علیخانی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس علی فخر آذر رییس محترم شورای اسلامی شهرستان تبریز
جناب آقای دکتر علی آجودان زاده دبیر محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز
جناب آقای تقی کرمی مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس محمد حسین اسحقی سرپرست محترم شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مظفر سلیمانی معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس علی تجدید مدیر محترم هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس مسعود هاشم پور مدیر کل محترم اداره حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس کاشتکار مدیر محترم بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز
جناب آقای مهندس یوسف سلامی مدیر کل محترم حراست شهرداری کلانشهر تبریز
جناب آقای مهندس بابک علیزاده مسئول محترم دبیرخانه و دبیر جلسات شورای اسلامی کلانشهر تبریز  

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.