تاریخ : پنجشنبه 27 مهر 1396
کد 2146

مورخ 96/6/5

مصوبات دومین جلسه

جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهرستان تبریز
 

جناب آقای دکتر شهرتی فر
فرماندار محترم شهرستان تبریز   

 

سلام علیکم       

          احتراماً ؛ در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران ، بدینوسیله مصوبات دومین جلسه مورخ 96/6/5 دوره پنجم شورای اسلامی کلانشهر تبریز بشرح ذیل جهت استحضار ایفاد می گردد :

1- با 13 رأی موافق از 13 نفر اعضای حاضر آقای دکتر حسن فرهودی نیا بعنوان مشاور حقوقی شورای اسلامی کلانشهر تبریز تعیین گردید. 

2- باستناد تبصره ذیل ماده 54 و بند 10 ماده 55 و ماده 79 قانون شهردای و بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور ، بدینوسیله لایحه دو فوریتی به شماره 34997/1 مورخ 96/6/4 شهرداری تبریز مبنی بر تفویض قسمتی از وظایف شورای اسلامی شهر به شهردار بشرح مندرج در تبصره های 24 ، 25 و 26 برنامه و بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تبریز به سرپرست شهرداری و سایر تبصره های مربوط به وظایف و تکالیف مصوب ، مطابق با آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مطرح و با 13 رأی موافق از 13 نفر اعضای حاضر دو فوریت و متن لایحه با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید . 

اصلاحات : 

- اقدام بندهای 2 ، 6 و 7 تبصره 26 به ترتیب مربوط به موضوع انجام معامله از طریق ترک تشریفات مناقصه ، اهداء به بخش عمومی از محل اعتبار ماده 16 و اهداء به بخش خصوصی از محل اعتبار ماده 17 برنامه و بودجه با رعایت نسبت زمان تصدی دوران سرپرستی و تحقق بودجه شهرداری

3- با 13 رأی موافق از 13 نفر اعضای حاضر با مأموریت تمام وقت آقای مهندس عبداله تقی پور عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز از کارکنان رسمی شهرداری تبریز به شورای اسلامی شهر تبریز موافقت بعمل آمد . 

4- اعضای کمیسیونهای تخصصی شورا به ترتیب زیر مطرح و به تصویب رسید : 

* کمیسیون برنامه و بودجه :

خانم مهندس اندیش - آقای دکتر بهشتی - آقای دکتر دبیری - آقای دکتر مسعودی ریحان - آقای مهندس محمدزاده

* کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی :

آقای مهندس محمدزاده - آقای دکتر مسعودی ریحان - آقای دکتر قلیزاده - آقای دکتر نیکوخصلت - آقای دکتر آجودان زاده  

* کمیسیون معماری و شهرسازی :

آقای مهندس اشرف نیا - آقای دکتر بابایی اقدم - آقای دکتر نیکوخصلت  

* کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

آقای مهندس اشرف نیا - آقای دکتر نیکوخصلت - آقای دکتر دبیری - آقای دکتر قلیزاده - آقای دکتر بهشتی

* کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک

آقای مهندس اشرف نیا - آقای دکتر بابایی اقدم - آقای مهندس تقی پور - آقای مهندس محمدزاده - خانم مهندس اندیش  

* کمیسیون نظارت ، تحقیق و ارزیابی :

آقای دکتر بابایی اقدم - آقای دکتر آجودان زاده - آقای دکتر اکبرنژاد - آقای دکتر قلیزاده - آقای مهندس تقی پور  

* کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

خانم مهندس اندیش - آقای دکتر نیکوخصلت - آقای دکتر مسعودی ریحان - آقای مهندس صادق زاده - آقای دکتر آجودان زاده  

* کمیسیون خدمات شهری

آقای مهندس صادق زاده - آقای دکتر آجودان زاده - آقای مهندس تقی پور  

 

 

  

 

 

 
دکتر شکور اکبرنژاد  
رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز   

 

رونوشت به:
نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
جناب آقای دکتر اصغر عابدزاده رئیس محترم شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی جهت استحضار
جناب آقای مهندس علیخانی مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی جهت استحضار
جناب آقای مهندس علی فخر آذر رییس محترم شورای اسلامی شهرستان تبریز جهت استحضار
جناب آقای دکتر علی آجودان زاده دبیر محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز جهت استحضار
جناب حاج آقا کرمی رییس محترم مرکز منطقه 5 و اداره کل بازرسی استان آذربایجان شرقی جهت استحضار
جناب آقای مهندس محمد حسین اسحقی سرپرست محترم شهرداری کلانشهر تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس مظفر سلیمانی معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری تبریز جهت اطلاع
جناب آقای دکتر حسن فرهودی نیا مشاور محترم امور حقوقی شورای اسلامی کلانشهر تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس علی تجدید مدیر محترم هماهنگی شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس مسعود هاشم پور مدیر کل محترم اداره حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس کاشتکار مدیر محترم بازرسی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات مردمی شهرداری تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس یوسف سلامی مدیر کل محترم حراست شهرداری کلانشهر تبریز جهت اطلاع
جناب آقای مهندس بابک علیزاده مسئول محترم دبیرخانه و دبیر جلسات شورای اسلامی کلانشهر تبریز جهت اطلاع  

powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.