تاریخ : دوشنبه 13 شهريور 1396
کد 2119

هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشخص شد؛

دکتر فرج قلیزاده رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شد

در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تعیین شدند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در پایان جلسه روز گذشته شورای شهر تبریز اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون شرکت کردند.
بر اساس انتخابات بعمل آمده دکتر فرج قلیزاده به اتفاق آرا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. همچنین در این انتخابات مهندس محرم محمدزاده به عنوان نایب رئیس کمیسیون و دکتر سعید نیکوخصلت به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.
بر اساس قانون شوراها اعضای کمیسیون ها بر اساس پیشنهاد رئیس شورا و تایید اعضای شورا انتخاب شده و اعضای کمیسیون در اولین جلسه کمیسیون اعضای هیئت رئیسه را انتخاب می کنند.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.