آرشیو مصوبات دوره ششم

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتادمین جلسه

1401/02/21

مصوبات، آراء و حضور غیاب هفتادمین جلسه

(19)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
مصوبات، آراء و حضور غیاب شصت و نهمین جلسه

1401/02/17

مصوبات، آراء و حضور غیاب شصت و نهمین جلسه

(24)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

شنبه 17 ارديبهشت 1401
مصوبات شصت و هشتمین جلسه

1401/02/08

مصوبات شصت و هشتمین جلسه

(35)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پنجشنبه 8 ارديبهشت 1401
مصوبات شصت و هفتمین جلسه

1401/01/31

مصوبات شصت و هفتمین جلسه

(6)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چهارشنبه 31 فروردين 1401
مصوبات شصت و پنجمین جلسه

1401/01/15

مصوبات شصت و پنجمین جلسه

(54)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
مصوبات شصت و چهارمین جلسه

1400/12/24

مصوبات شصت و چهارمین جلسه

(23)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
مصوبات شصت و سومین جلسه

1400/12/18

مصوبات شصت و سومین جلسه

(15)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
مصوبات شصت و دومین جلسه

1400/12/18

مصوبات شصت و دومین جلسه

(7)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
مصوبات شصت و یکمین جلسه

1400/12/16

مصوبات شصت و یکمین جلسه

(11)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
مصوبات پنجاه و نهمین جلسه

1400/12/16

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه

(10)

جهت مشاهده مصوبات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دوشنبه 22 فروردين 1401
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.