آرشیو مصوبات کمیسیون ها

مصوبات سال سوم

کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبات سال سوم

(153)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 7 آذر 1398
مصوبات سال دوم

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری

مصوبات سال دوم

(88)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 6 آذر 1398
مصوبات مورخه 97/7/11 تا مورخه 97/9/6   دوره پنجم - سال دوم

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مصوبات مورخه 97/7/11 تا مورخه 97/9/6 دوره پنجم - سال دوم

(205)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 10 دي 1397
مصوبات سال دوم

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مصوبات سال دوم

(237)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات مورخه 97/7/10  تا مورخه 97/8/15 - سال دوم

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

مصوبات مورخه 97/7/10 تا مورخه 97/8/15 - سال دوم

(114)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات  سال دوم

کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبات سال دوم

(133)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات اولین جلسه 96/6/27 الی سی و پنجمین جلسه 97/4/10

مصوبات کمیسیون خدمات شهری

مصوبات اولین جلسه 96/6/27 الی سی و پنجمین جلسه 97/4/10

(167)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 10 مهر 1397
مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی سی و ششمین جلسه 97/2/30

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی سی و ششمین جلسه 97/2/30

(152)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 22 مرداد 1397
مصوبات مورخه 96/6/22 تا مورخه 97/5/24  دوره پنجم - سال اول

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مصوبات مورخه 96/6/22 تا مورخه 97/5/24 دوره پنجم - سال اول

(123)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 16 مرداد 1397
مصوبات اولین جلسه 96/7/22 الی شانزدهمین جلسه 96/11/30

کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

مصوبات اولین جلسه 96/7/22 الی شانزدهمین جلسه 96/11/30

(139)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 8 مرداد 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.