آرشیو مصوبات کمیسیون ها

مصوبات مورخه 97/7/11 تا مورخه 97/9/6   دوره پنجم - سال دوم

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مصوبات مورخه 97/7/11 تا مورخه 97/9/6 دوره پنجم - سال دوم

(126)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 10 دي 1397
مصوبات مورخه 97/7/23 تا مورخه 98/02/16   دوره پنجم - سال دوم

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مصوبات مورخه 97/7/23 تا مورخه 98/02/16 دوره پنجم - سال دوم

(141)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات مورخه 97/7/10  تا مورخه 97/8/15 - سال دوم

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

مصوبات مورخه 97/7/10 تا مورخه 97/8/15 - سال دوم

(44)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات مورخه 1397/7/8 تا مورخه  1398/03/05 - سال دوم

کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبات مورخه 1397/7/8 تا مورخه 1398/03/05 - سال دوم

(73)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات اولین جلسه 96/6/27 الی سی و پنجمین جلسه 97/4/10

مصوبات کمیسیون خدمات شهری

مصوبات اولین جلسه 96/6/27 الی سی و پنجمین جلسه 97/4/10

(109)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 10 مهر 1397
مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی سی و ششمین جلسه 97/2/30

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی سی و ششمین جلسه 97/2/30

(99)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 22 مرداد 1397
مصوبات مورخه 96/6/22 تا مورخه 97/5/24  دوره پنجم - سال اول

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مصوبات مورخه 96/6/22 تا مورخه 97/5/24 دوره پنجم - سال اول

(85)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 16 مرداد 1397
مصوبات اولین جلسه 96/7/22 الی شانزدهمین جلسه 96/11/30

کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

مصوبات اولین جلسه 96/7/22 الی شانزدهمین جلسه 96/11/30

(88)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 8 مرداد 1397
مصوبات مورخه 1396/6/5 تا مورخه 1397/4/24   دوره پنجم - سال اول

کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبات مورخه 1396/6/5 تا مورخه 1397/4/24 دوره پنجم - سال اول

(110)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 2 مرداد 1397
مصوبات مورخه 96/6/21 تا  مورخه 97/1/21     دوره پنجم - سال اول

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

مصوبات مورخه 96/6/21 تا مورخه 97/1/21 دوره پنجم - سال اول

(103)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 2 مرداد 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.