آرشیو آرشیومصوبات کمیسیون ها

مصوبات کمیسیون خدمات شهری

مصوبات اولین جلسه 96/6/27 الی سی و پنجمین جلسه 97/4/10

(54)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 10 مهر 1397

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی سی و ششمین جلسه 97/2/30

(71)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 22 مرداد 1397

کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار

مصوبات اولین جلسه96/6/22 الی بیست و هشتمین جلسه97/4/6

(59)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 16 مرداد 1397

کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست

مصوبات اولین جلسه 96/7/22 الی شانزدهمین جلسه 96/11/30

(49)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 8 مرداد 1397

کمیسیون برنامه و بودجه

مصوبات اولین جلسه 1396/6/5 الی سی و چهارمین جلسه 1397/4/24

(76)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 2 مرداد 1397

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک

مصوبات اولین جلسه 96/6/21 الی شانزدهمین جلسه 97/1/21

(51)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 2 مرداد 1397

کمیسیون معماری و شهرسازی

مصوبات اولین جلسه 96/6/14 الی هفدهمین جلسه 97/3/29

(78)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 31 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.