آرشیو آرشیومصوبات دوره چهارم

مورخه 96/5/29

مصوبات صد و هشتاد و یکمین جلسه

(29)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/5/15

مصوبات صد و هشتادمین جلسه

(28)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/5/1

مصوبات صد و هفتاد و هشتمین جلسه

(20)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/4/18

مصوبات صد و هفتاد و ششمین جلسه

(14)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/4/11

مصوبات صد و هفتاد و پنجمین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/3/28

مصوبات صد و هفتاد و چهارمین جلسه

(13)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/2/10

مصوبات صد و هفتاد و دومین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/2/3

مصوبات صد و هفتاد و یکمین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/1/27

مصوبات صد و هفتادمین

(16)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

مورخه 96/1/20

مصوبات صد و شصت و نهمین جلسه

(19)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

چهارشنبه 21 شهريور 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.