آرشیو مصوبات دوره پنجم

مصوبات صد و سی و هشتمین جلسه

مورخه 98/7/7

مصوبات صد و سی و هشتمین جلسه

(11)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 15 مهر 1398
مصوبات صد و سی و هفتمین جلسه

مورخه 98/6/12

مصوبات صد و سی و هفتمین جلسه

(38)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 14 شهريور 1398
مصوبات صد و سی و ششمین جلسه

مورخه 98/6/10

مصوبات صد و سی و ششمین جلسه

(28)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 14 شهريور 1398
مصوبات صد و سی و پنجمین جلسه

مورخه 98/06/03

مصوبات صد و سی و پنجمین جلسه

(23)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 7 شهريور 1398
مصوبات صد و سی و چهارمین جلسه

مورخه 98/05/27

مصوبات صد و سی و چهارمین جلسه

(12)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 2 شهريور 1398
مصوبات صد و سی و سومین جلسه

مورخه 98/05/20

مصوبات صد و سی و سومین جلسه

(28)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 30 مرداد 1398
مصوبات صد و سی و دومین جلسه

مورخه 98/5/13

مصوبات صد و سی و دومین جلسه

(26)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 19 مرداد 1398
مصوبات صد و سی و یکمین جلسه

مورخه 98/05/06

مصوبات صد و سی و یکمین جلسه

(27)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 7 مرداد 1398
مصوبات صد و سی امین جلسه

مورخه 98/04/09

مصوبات صد و سی امین جلسه

(37)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 12 تير 1398
مصوبات صد و بیست و هشتمین جلسه

مورخه 98/03/26

مصوبات صد و بیست و هشتمین جلسه

(41)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 29 خرداد 1398
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.