آرشیو مصوبات دوره پنجم

مصوبات صد و بیست و دومین جلسه

مورخه 98/5/13

مصوبات صد و بیست و دومین جلسه

(8)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 19 مرداد 1398
مصوبات صد و سی و یکمین جلسه

مورخه 98/05/06

مصوبات صد و سی و یکمین جلسه

(16)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 7 مرداد 1398
مصوبات صد و سی امین جلسه

مورخه 98/04/09

مصوبات صد و سی امین جلسه

(30)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 12 تير 1398
مصوبات صد و بیست و هشتمین جلسه

مورخه 98/03/26

مصوبات صد و بیست و هشتمین جلسه

(32)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 29 خرداد 1398
مصوبات صد و بیست و هفتمین جلسه

مورخه 98/03/19

مصوبات صد و بیست و هفتمین جلسه

(9)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 25 خرداد 1398
مصوبات صد و بیست و ششمین جلسه

مورخه 98/03/12

مصوبات صد و بیست و ششمین جلسه

(37)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 18 خرداد 1398
مصوبات صد و بیست و پنجمین جلسه

مورخه 98/03/05

مصوبات صد و بیست و پنجمین جلسه

(21)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

سه شنبه 7 خرداد 1398
مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

مورخ 98/02/29

مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

(22)

لطفا جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

مورخ 98/02/29

مصوبات صدو بیست و چهارمین جلسه

(22)

لطفا جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
مصوبات صد و بیست و سومین جلسه

مورخه 98/02/22

مصوبات صد و بیست و سومین جلسه

(16)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.