آرشیو آرشیومصوبات دوره پنجم

مورخه 97/8/13

مصوبات هشتاد و سومین جلسه

(32)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 23 آبان 1397

مورخه 97/8/6

مصوبات هشتاد و دومین جلسه

(24)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 23 آبان 1397

مورخه97/8/1

مصوبات هشتادویکمین جلسه

(40)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 9 آبان 1397

مورخه97/7/29

مصوبات هشتادمین جلسه

(33)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 9 آبان 1397

مورخه97/7/22

مصوبات هفتادو نهمین جلسه

(43)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 29 مهر 1397

مورخه 97/7/15

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه

(34)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

يکشنبه 22 مهر 1397

مورخه 97/7/8

مصوبات هفتاد و ششمین جلسه

(34)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

يکشنبه 22 مهر 1397

مورخه 97/6/13

مصوبات هفتادو پنجمین جلسه

(65)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 19 شهريور 1397

مورخه 97/6/11

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه

(60)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 14 شهريور 1397

مورخه 97/5/21

مصوبات هفتاد مین جلسه

(65)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 1 شهريور 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.