آرشیو مصوبات دوره پنجم

مصوبات یکصد و هشتادمین جلسه

مورخه 1399/2/21

مصوبات یکصد و هشتادمین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه

مورخه 1399/02/14

مصوبات یکصد و هفتاد و نهمین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 23 ارديبهشت 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه

مورخه 1399/02/07

مصوبات یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه

(14)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 20 ارديبهشت 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه

مورخه 1399/01/31

مصوبات یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه

(20)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 8 ارديبهشت 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه

مورخه 1399/01/24

مصوبات یکصد و هفتاد و ششمین جلسه

(22)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 27 فروردين 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه

مورخه 1399/01/14

مصوبات یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه

(16)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 27 فروردين 1399
مصوبات یکصد و هفتاد و دومین جلسه

مورخه 1398/12/20

مصوبات یکصد و هفتاد و دومین جلسه

(42)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 28 اسفند 1398
مصوبات یکصد و هفتاد و یکمین جلسه

مورخه 98/12/11

مصوبات یکصد و هفتاد و یکمین جلسه

(38)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 20 اسفند 1398
مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه

مورخه 98/12/06

مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه

(23)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 12 اسفند 1398
مصوبات یکصد و شصت و هشتمین جلسه

مورخه 98/12/04

مصوبات یکصد و شصت و هشتمین جلسه

(17)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 12 اسفند 1398
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.